Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Đây là lời tuyên bố của Phó Đô đốc tư lệnh Hạm Đội 7 Ông Phillip G. Sawyer

Inline image

Hạm đội 7 Chúng tôi rất muốn đến bãi tư chính. Nhưng chỉ sợ các bạn VN không đồng lòng chống TQ. Ngay cả mỹ cũng rất muốn giúp các bạn nhưng chính vì các bạn không thật sự muốn giúp mình thì làm sao mà có thể nói là thắng được giặc. Chúng tôi có rất nhiều tướng tá Việt Nam trong quân đội Hoa Kỳ. Nhưng các bạn phải có sự quyết tâm. Không có Một ai đánh giặc thay cho chúng ta và cũng không có một ai bảo vệ Tổ Quốc thay cho mình.<!>


Inline image


Inline image

Không có nhận xét nào: