Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Vài Hình ảnh Nghĩa trang Quân đội Biên hòa cuối năm 2019 - Kụ Rùa

image.png
<!>
image.png
image.png
image.png


image.pngNgười phu quét lá bên đường
Quét chỗ anh nằm quét cả đường đi.....
Hôm nay không vác nhang như vác súng,mà vác bồ cào (không theo Tam Tạng thỉnh kinh)  theo thầy trò Cụ LVLang lên quét dọn nhà cho anh em chuẩn bị đón mùa xuân thứ 45..

Không có nhận xét nào: