Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

Vietnamese American Service Center - Calendar of August 2022Weekly Update/ Cập Nhật Hàng Tuần/ Actualización semanal
Saturday, July 30, 2022
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7, 2022
Sábado 30 de julio del 2022

Dear Community Member,
Thank you for subscribing to our newsletter. All of our latest programmatic offerings and service updates is provided through this channel. If you received this latest issue from a friend, please be sure to hit the "Subscribe" link below so you can always receive our latest and greatest.
---
Chào quý vị,
Cám ơn quý vị đã ghi danh nhận email thông báo mới nhất của Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ. Tất cả những chương trình và dịch vụ có tại VASC sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang mạng này. Nếu quý vị nhận được trang thông tin này từ những người bạn của mình, hãy nhấn vào nút "Subscribe" dưới đây để ghi danh nhận thông báo trực tiếp của chúng tôi trong tương lai.
---
Estimado miembro de la comunidad,
Gracias por suscribirse a nuestro boletín. La información acerca de los programas que estaremos ofreciendo y las actualizaciones de los servicios se proporcionan a través de este canal. Si recibió esta última edición de parte de un amigo, asegúrese de hacer clic en el enlace "Suscribirse" para que reciba siempre las últimas noticias y todo lo mejor.
<!>
Check out the VASC Program Calendar for this month below!
For more information or to make a Senior Nutrition Program meal reservation, please call (408) 518-6200.
---
Dưới đây là lịch trình của những dịch vụ có tại trung tâm VASC cho tháng này!
Để biết thêm thông tin về các dịch vụ hoặc đặt trước phần ăn cho người cao niên, vui lòng gọi (408) 518-6200.
---
¡Échale un vistazo al calendario de programación de este mes!
Para obtener información general o para hacer una reservación de comida para el programa de nutrición de adultos mayores, llame al (408) 518-6200.What's for lunch? Check out the August Menu for the Senior Nutrition Program at the VASC.
---
Trưa nay ăn gì? Dưới đây là thực đơn chương trình bữa ăn dinh dưỡng cho người cao niên tháng 8 taị trung tâm VASC
---
¿Qué hay de comer? Checa nuestro menú de agosto del programa de nutrición para adultos mayores

The 7 day average for COVID-19 cases (3 day lag) is at 851 cases.

Get more details about COVID-19 with our County's COVID-19 community tool kit. The Vietnamese COVID-19 Newsletter can be found here.
---
Hôm nay, số trường hợp nhiễm COVID-19 trung bình 7 ngày là 851 trường hợp.

Hãy xem bản tin COVID-19 hàng tuần tại đây với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bản tin COVID-19 bằng tiếng Việt có tại đây.
---
El promedio en 7 días por casos de COVID-19 es de 851 casos. Obtenga más detalles acerca de COVID-19 en nuestro boletin. El boletín en espanol de COVID-19 esta aquí.


📢 Hãy giúp chúng tôi lập kế hoạch tương lai cho Văn Phòng Hỗ Trợ Người Khuyết Tật tại Quận Hạt Santa Clara bằng cách tham gia Phiên Họp Lắng Nghe Ý Kiên và Góp Ý của Cộng Đồng.

Vui lòng ghi danh trực tiếp với nhân viên tại VASC hoặc gọi (408) 518-6200. Quý vị cũng có thể ghi danh tại: https://buff.ly/3a3vinB

📅 Ngày: Thứ Năm, Ngày 4 Tháng 8 Năm 2022
⌚ Thời gian: 7 giờ tối - 8 giờ tối
🌎 Địa điểm: 2410 Senter Road, San Jose, CA 95111
🎁 Sẽ có nhiều món quà hấp dẫn chào đón quý vị! 🎁
Here are the activities we have at the VASC for this month:
Những lớp học và hoạt động hiện có tại VASC:

Latina Diversa
(Presented in Spanish)/ Dạy bằng Tiếng Tây Ban Nha
1st Saturday of the month/ Thứ Bảy đầu tiên mỗi tháng
6:00 PM - 7:30 PM
4th Wednesday of the month/ Thứ Tư lần thứ tư mỗi tháng
6:00 PM - 7:30 PM

Social Dance & Dancercise Class/
Lớp Social Dance & Thể Dục Nhịp Điệu
Every Tuesday/ Mỗi Thứ Ba
1:30 PM - 3:30 PM
First Come First Serve/ Học viên tới trước sẽ được vào lớp
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Chair Yoga, Dancercise & Line Dance Class/
Lớp học Yoga & Lớp Vũ Nhóm
Every Thursday/ Mỗi Thứ Năm
6:00 PM - 7:30 PM
First Come First Serve/ Học viên tới trước sẽ được vào lớp
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Karaoke Social/ Cùng Nhau Hát Karaoke
Every Friday/ Mỗi Thứ Sáu
6:00 PM - 7:30 PM

Ballroom Dancing (Basic and Intermedia Level)
Lớp Khiêu Vũ 2 cấp độ: Cơ bản và Nâng cao
Every Saturday/ Mỗi Thứ Bảy
1:30 PM - 2:20 PM (Basic Level / Cơ bản)
2:30 PM - 3:30 PM (Intermediate Level/ Nâng cao)
First Come First Serve/ Học viên tới trước sẽ được vào lớp
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Table Tennis Time!
Every Tuesday & Thursday/ Mỗi Thứ Ba & Năm
8:30 AM - 10:00 AM
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
6:00 PM - 7:30 PM

Relaxing & Morning Exercise/
Lớp Thể Dục Thư Giãn và Tập Thể Dục Buổi Sáng
(Presented in Vietnamese)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Monday, Wednesday & Friday / Mỗi Thứ Hai, Tư, Sáu
9:00 AM - 10:00 AM

Basic English Conversation Class/
Lớp Đàm Thoại Tiếng Anh Căn Bản
(Presented in Vietnamese)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
2:00 PM - 4:00 PM

Community Sharing/ Chia Sẻ Tâm Tình
(Presented in Vietnamese)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Friday/ Mỗi Thứ Sáu
10:00 AM - 12:00 PM

Computer Class/ Lớp học Vi Tính
(Presented in Vietnamese)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Friday/ Mỗi Thứ Sáu
2:00 PM - 4:00 PM

2410 Senter Road, San Jose, CA 95111
For registration, waitlist and, more information, please call (408) 518-6200
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc: (408) 518-6200
Please wear mask and keep social distance!
Mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn!

Estas son las actividades que tendremos en el VASC este mes:

Latinx Diversa
Primer sábado del mes
9:00 AM - 1:00 PM
Cuarto mi é rcoles del mes
5:30 PM - 7:30 PM

Ejercicio Matutino
Cada lunes, miércoles y viernes de
9:00 AM - 10:00 AM

Clases de Baile Social
Cada martes de
1:30 PM - 3:30 PM
Límite de 40 alumnos por clase

Clases de Yoga y Baile-Cicio (baile + ejercicio)
Cada jueves de
6:00 PM - 7:30 PM
Límite de 40 alumnos por clase

Karaoke
Cada viernes de
6:00 PM - 7:30 PM
¡Canta con todo el corazón!
¡Todos son bienvenidos!

Clases de Baile de Salón Profesional
Nivel básico y avanzado
Cada sábado de
1:30 PM - 2:20 PM (nivel básico)
2:30 PM - 3:30 PM (nivel avanzado)
Límite de 40 alumnos por clase

¡Vamos a Jugar Ping Pong!
Martes y jueves
8:30 AM - 10:00 AM
Miércoles
6:00 PM - 7:30 PM

2410 Senter Road, San José, CA 95111
Para registrarse en lista de espera y consultas, llame al: (408) 518-6200
¡Use mascarilla y mantenga su distancia!

You can access all previous VASC documents, including calendars, Senior Nutrition Program menus, and event flyers by clicking on the orange button or this link here.
---
Để cập nhật tất cả các tài liệu như lịch, chương trình Ding Dưỡng cho người Cao Niên, và những tờ giấy khác xin nhấn phím màu cam, hoặc nhấn tại đây.
---
Para obtener acceso a todos los documentos acerca del calendario del menú del Programa de Nutrición para Adultos Mayores y otros flyers, por favor haga click en el botón anaranjado o en el siguiente link: aquí.

This email was sent to macpdinh@yahoo.com
Vietnamese American Service Center · 2410 Senter Road · San Jose, CA 95111 · USA

Không có nhận xét nào: