Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Do not elect Vietnam to the United Nations Human Rights Council for the 2023-2025 term.

https://www.change.org/p/do-not-elect-vietnam-to-the-united-nations-human-rights-council-for-the-2023-2025-term

Show your support for the petition to the United Nations member states to prevent Vietnam from participating in the United Nations Human Rights Council PETITION Do not elect Vietnam to the United Nations Human Rights Council for the 2023-2025 term. To: The member states of the United Nations In recent days, the world has been overly shaken by the Rus

Không có nhận xét nào: