Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Đố vui các loại bánh

image
1.  Bánh gì ăn ít mà nhiều ?


2.  Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?

3.  Bánh gì nhọn tựa răng cưa?

4.  Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?

5.  Bánh gì cộm cộm trắng bông?

6.  Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?

7.  Bánh gì nhỏ, gọi mập ù?

8.  Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?

9.  Bánh gì tra vấn đủ điều?

10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?

11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?
12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?

13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?

14. Ấn công sắp chữ, đố ai bánh gì?


 1.Bánh gì ăn ít mà nhiều
image
Bánh Đa
 2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
image
 Bánh Ít
 3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa?
  image
 Bánh Gai
 4. Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?
  image
 Bánh Phu Thê
 5. Bánh gì cộm cộm trắng bông?
  image
 Bánh Dày
 6. Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?
 image
Bánh Chưng
 7. Bánh gì nhỏ, gọi mập ù?
 image
Bánh Ú
 8. Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?
 image
Bánh Bèo
 9. Bánh gì tra vấn đủ điều?
 image
Bánh Hỏi
 10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?
image
Bánh Men

11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?
image
Bánh Bò
 12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?
 image
Bánh Bao
 13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
 image
Bánh Tét
 14. Ấn cong sắp chữ, đố ai bánh gì?
 image
Bánh In

Không có nhận xét nào: