Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Trang Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

"... ai cũng đã có ngày giỗ đoạn.

Nhưng chỉ riêng Ông Ngô Đình Diệm, Tổng Thống nước Việt Nam Cộng Hoà, không có ngày giỗ “Đoạn Tang”"

Khai Quang

<!> 

 

Diễn văn của TT Ngô Đình Diệm nhân ngày Song Thất 1963   

   Bản Tuyên cáo thành lập Chế Độ Cộng Hòa ngày 25/6/1954

   Hiến Pháp 1956 Đệ Nhất Cộng Hòa  

Video và hình ảnh thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa

Tổng Thống Ngô Đình Diệm   

Đời một Tổng Thống   

 

 

Không có nhận xét nào: