Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Tue, Nov 29 at 4:36 PM Khổng Tử dạy học trò.

- Khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta.
- Khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thầy ta.
- Khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta.
Học trò xin hỏi:
- Thưa thầy, nếu khi ta đúng mà kẻ nào nhất định nói ta sai thì sao?
Khổng Tử trả lời:

- Thì kẻ đó đích thực là vợ ta chứ còn ai nữa!
( Sưu tầm ...phào....)
....Kkkkkkkkk.

Không có nhận xét nào: