Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

MUA ĐẤT VIỆT - Thơ HUỲNH NHẤT TÂM

                   (hình cửa khẩu Tàu-Việt

Nay Hán cộng xâm lăng không tiếng súng,
Chính là đòn vong quốc đó! Dân ơi!
Bốn mốt năm toàn một lũ đười ươi,
Do thái thú Ba-đình làm môi giới.

Bốn mốt năm Việt Nam đầy tăm tối:
Nền hòa bình nô lệ khác gì hơn. (?)
Đã rõ ràng Tàu đang chiếm giang sơn,
Bằng không chế theo công hàm: Bán-nước.
<!>
Trận Núi Đất...Tám-tư (1984) thành Hàng-ước:
Năm Chín-mươi đã dẫn đến Quy-hàng.
Năm Hai-ngàn dâng cửa Ải-Nam-Quan,
Sau ''Hội nghị Thành đô'' (3&4.9.1990) từng Văn-bản.

Còn cộng sản Ba Đình còn bội phản,
Không cách nào cứu vãn được giang san.
Trừ người dân tự vùng dậy kết đoàn,
Là giải pháp giúp thành phần yêu Nước!

Chuyện đất nước không thể nào nán được,
Nhìn sơn hà ba dải: Bắc-Trung-Nam...
Tàu chiếm dần bằng những dạng tay chân,
Mua đất Việt (1) từ trong tay người Việt.

Người-chạy-giặc 
Huỳnh Nhất Tâm -
28.3.2016

Không có nhận xét nào: