Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme / Sinh-hoạt sắp tới - Prochaines activités


<!>
 
04.12.2022
BRUXELLES

 

Lễ Mừng Tân-Khoa  -  New Grads VPS Cocktail - 18th edition
14g00 - 16h00, avenue du Chant d'Oiseau, 40, B- 1150 Bruxelles

 

10.12.2022
BRUXELLES

 

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme
Cộng-Đồng Việt-Nam Tự-Do tại VQ Bỉ - Communauté Vietnamienne Libre de Belgique
10g-12g,  
Rond-point Schuman, B-1040 Bruxelles

 

10.12.2022
FRANKFURT

 

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme
Khôi Nguyên Giải Nhân-Quyền Việt-Nam - Remise du Prix des Droits de L'Homme au Vietnam
Liên-Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại CHLB Ðức & Mạng Lưới Nhân-Quyền Việt-Nam

 

10.12.2022
PARIS

 

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme
Parvis des Droits de 'Homme - Công-Trường Nhân-Quyền - F-75016 Paris

 

10.12.2022
PARIS

Ngày Quc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme
Hát cho Nhân-Quyền - Concert pour les Voix Opprimées
Việt Tân France, Place Nationale, 11, F-75013 Paris, France

10.12.2022
TORONTO

 

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme
Toronto Old City Hall - 60 Queen St. W. On., Canada

 

11.12.2022
PARIS

 

Gala Hỗ-Trợ việc làm từ-thiện của LM Đặng Hữu Nam - Nạn-nhân lũ-lụt miền Trung
16g00 - 22h00, Nhà Hàng My Garden, avenue de la Porte d'Ivry, 26, F-75013 Paris

 

17.12.2022
LIEGE

 

Concert de Noël
Cộng-Đoàn Công-Giáo Việt-Nam tại Liège - Communauté Catholique Vietnamienne de Liège

 

08.01.2023
LIEGE

Lễ Tưởng Niệm - Commémoration "Trần Văn Bá"
 Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège - Communauté Vietnamienne de Liège

 
Parc de la Boverie, B-4020 Liège

11.02.2023
LIEGE-ANS

Tết Nguyên-Đán Qúy Mão - Nouvel An Vietnamien "Année du Chat"
Hội Người Việt Tự-Do tại Liège - Association des Vietnamiens Libres de Liège
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 87, B-4430 Ans

 

Lê Hữu Đào
www.dao-liege.org
http://www.youtube.com/user/daoliege/videos?flow=grid&view=0
"Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants; c'est l'indifférence des bons"
Martin Luther King

Không có nhận xét nào: