Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

Tập hợp ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia Việt Nam trên trang National Geographic
1 - "Magical cave Son Tra" Tuấn Nguyễn [Daily Dozen, May 16, 2017]
<!>

2.

"Correct fish net in Bac lieu" by TUNG NGUYEN [Daily Dozen, May 12, 2017]

3.
"Bask" by TUAN TRAN [Daily Dozen, May 12, 2017]

4.
Ban Than sea / TRAN TRUONG Daily Dozen, May 05, 2017

5.
"Salt eye" - LOC PHUOC NGUYEN [Daily Dozen, May 03, 2017]

6.
"A woman blows up the fire" - NGUYEN THANH [Daily Dozen, May 01, 2017]

7.
"The glass cleaner on the house is high" - HUYNH DUNG [Daily Dozen, Apr 24, 2017]

8.
"Workers make salt" - NGUYEN LAM Daily Dozen, Apr 12, 2017

9.
"No more fear !" - PHUC HAU HUYNH [Daily Dozen, Mar 31, 2017]

10.
"Fishing on Lake" - TRẦN BẢO HÒA [Daily Dozen, Jan 29, 2014]

11.
"Dry season" - TUAN NGUYEN [Daily Dozen, Oct 15, 2014]

12.
"Opera Singer " - THẢO NGUYỄN ĐẮCDaily Dozen, Sep 22, 2016

13.
"Lines of the life" - TAM HABITAT'S [Daily Dozen, Aug 04, 2014]

14.
"Into the childhood river" - PHUONG TRAN [Daily Dozen, Aug 15, 2014]

15.
"It's raining outside" - CAO ANH TUAN Daily Dozen, Jul 11, 2014

16.
"TERRACES IN MU CANG CHAI " MAI THIEN BUI [Daily Dozen, Sep 29, 2015]

17.
" Buffalo boy" - HIẾU VŨ [Daily Dozen, Oct 25, 2016]

18.
"Sleeping" - CHU VIET HA [Daily Dozen, Dec 15, 2015]

19.
"Penalty shot" - TRẦN LÂM ANH CƯƠNG [Daily Dozen, Sep 15, 2014]

20.
"Fisherman Vietnam" - MAX HO [Daily Dozen, Aug 08, 2014]

21.
Work daily - Nguyen Lam [Daily Dozen, Oct 05, 2016]

22.
White Salt harvested [Daily Dozen], Nov 29, 2016

23.
"Dasar Village in misty day" - NGUYEN TAT THANG [Daily Dozen, Aug 22, 2016]

24.
"We see lines but they see steps" - QUANG TRAN [Photo of the Day, Jul 21, 2015]

25.
"Collecting wild water lily" - NHIEM HOANG [Daily Dozen, Oct 27, 2014] & [Photo of the Day, Dec 06, 2014]

26.
"Praying " - PHẠM TỴ Ảnh này được vào ấn bản "Vision of earth" 2014

27.
"Bike repair shop" - HUYNH JET [Daily Dozen, Mar 30, 2016]

28.
"Making incense" - TRAN TUAN VIET Ảnh này được vào ấn bản "Vision of earth" 2017

29.
Tết 2015- Vietnamese Tết - Thinh Bui [Daily Dozen, Feb 24, 2015]

30.
"Known good things" - SƠN TRƯƠNG Ảnh được chọn trong chủ đề thi "Family Adventure"

31.


"The old man and the sea" Hoàng Đại Thạch [Daily Dozen, May 24, 2017]

Không có nhận xét nào: