Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

QUÂN CÁCH CỦA VỊ TỔNG TƯ LỆNH: TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU. - Dân Sinh Media San Jose

 Sau khi đặt bút viết rõ mệnh lệnh của ông giao cho Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, cho phép lực lượng Hải Quân VNCH quyền được đánh trả quân xâm lược Trung Cộng, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cho các tướng lãnh dưới quyền hiểu rõ, ông là vị Tổng Tư Lệnh dám quyết định nghĩa là dám nhận trách nhiệm, đủ bản lãnh để ra mệnh lệnh, nhất là lệnh đánh trả quân xâm lược Trung Cộng, một quyết định rất căng thẳng và có hậu quả rất lớn. 

Không có nhận xét nào: