Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

Atours de femmes ...

1/- Áo Dài Việt Nam
<!>

2/-. Chine


3/- Kimono Japon



4/- Corée


5/- RFA- Autriche


6/- Sari Inde


7/- Thaïlande


8/- Texas


9/ Finlande


Andalusia -


11/- Portugal


12/ Espagne- Amerique latine


13/-Cambodge



14/-Malaysia


15/- Indonesia


Garanti sans virus. www.avg.com

Không có nhận xét nào: