Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Vietnamese American Service Center - Calendar week of February 28 - March 05, 2022


Weekly Update/ Cập Nhật Hàng Tuần/ Actualización semanal
Sunday, February 27, 2022
Chủ Nhật, ngày 27 tháng 2, 2022
Domingo 27 de febrero del 2022
Dear Community Member,
Thank you for subscribing to our newsletter. All of our latest programmatic offerings and service updates is provided through this channel. If you received this latest issue from a friend, please be sure to hit the "Subscribe" link below so you can always receive our latest and greatest.
---
Chào quý vị,
Cám ơn quý vị đã ghi danh nhận email thông báo mới nhất của Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ. Tất cả những chương trình và dịch vụ có tại VASC sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang mạng này. Nếu quý vị nhận được trang thông tin này từ những người bạn của mình, hãy nhấn vào nút "Subscribe" dưới đây để ghi danh nhận thông báo trực tiếp của chúng tôi trong tương lai.
---
Estimado miembro de la comunidad,
Gracias por suscribirse a nuestro boletín. La información acerca de los programas que estaremos ofreciendo y las actualizaciones de los servicios se proporcionan a través de este canal. Si recibió esta última edición de parte de un amigo, asegúrese de hacer clic en el enlace "Suscribirse" para que reciba siempre las últimas noticias y todo lo mejor.
<!>

The Vietnamese American Service Center will be open Monday - Saturday this week. See below for this week's calendar of events.

For general information or to make a Senior Nutrition Program meal reservation please call (408) 518-6200.
---
Tuần này, Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Dưới đây là lịch trình cho những dịch vụ có tại VASC.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ hoặc đặt trước phần ăn cho người cao niên, vui lòng gọi (408) 518-6200.
---
El Centro de Servicio Vietnamita Americano estará abierto de lunes a viernes esta semana. Aquí está nuestro último calendario de servicios. Para obtener información general o para hacer una reservación de comida para el programa de nutrición de adultos mayores, llame al (408) 518-6200.You can access all previous VASC documents, including calendars, Senior Nutrition Program menus, and event flyers by clicking on the orange button or this link here.
---
Để cập nhật tất cả các tài liệu như lịch sinh hoạt, thực đơn chương trình Dinh Dưỡng cho người Cao Niên, và những thông tin khác, vui lòng click vào phím "VASC DOCUMENTS" màu cam phía dưới, hoặc nhấn tại đây.
---
Para obtener acceso a todos los documentos acerca del calendario del menú del Programa de Nutrición para Adultos Mayores y otros flyers, por favor haga click en el botón anaranjado o en el siguiente link: aquí.Below is our Senior Nutrition Program menu for the week. We do our best to plan but the menu may change without notice due to supply shortages. Thank you for your support and understanding!
---
Bên dưới là thực đơn cho chương trình Dinh Dưỡng Cho Người Cao Niên của tuần này. Thực đơn hàng tuần có thể bị ảnh hưởng vì sự thiếu hụt của chuỗi cung cấp thực phẩm toàn cầu. Vì lý do này, thực đơn có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu sự thay đổi trong thực đơn.
---
A continuación, encontrara nuestro menú semanal del Programa de Nutrición para Adultos Mayores. Estamos haciendo todo lo posible para planificar, pero el menú puede cambiar sin previo aviso debido a la escasez de suministros. ¡Gracias por su apoyo y comprensión!
The 7 day average for COVID-19 cases (3 day lag) is at 000 cases.

Get more details about COVID-19 with our County's COVID-19 community tool kit. The COVID-19 Newsletter can be found here.
---
Hôm nay, số trường hợp nhiễm COVID-19 trung bình 7 ngày là 550 trường hợp.

Hãy xem bản tin COVID-19 hàng tuần tại đây với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bản tin COVID-19 bằng tiếng Việt có tại đây.
---
El promedio en 7 días por casos de COVID-19 es de 000 casos. Obtenga más detalles acerca de COVID-19 en nuestro boletin. El boletín en espanol de COVID-19 esta aquí.


Here are the activities we have at the VASC for the week of February 28 - March 5, 2022:
Những hoạt động tại VASC trong tuần từ ngày 28 tháng Hai đến ngày 5 tháng Ba năm 2022:

Social Dance & Dancercise Class/ Lớp Social Dance & Thể Dục Nhịp Điệu
Every Tuesday/ Mỗi Thứ Ba
1:30 PM - 3:30 PM
Registration required/ Phải ghi danh trước
For Seniors Age 60+/ Lớp dành cho cao niên 60 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Yoga Stretching Class/ Lớp học Yoga giãn cơ
Every Thursday/ Mỗi Thứ Năm
6:15 PM - 7:00 PM
Registration required/ Phải ghi danh trước
For Age 40+/ Lớp dành cho người 40 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Line Dance Class/ Lớp Vũ Nhóm
Every Thursday/ Mỗi Thứ Năm
7:00 PM - 8:00 PM
Registration required/ Phải ghi danh trước
For Age 40+/ Lớp dành cho người 40 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Ballroom Dancing/ Lớp Khiêu Vũ 2 cấp độ: Cơ bản và Nâng cao
Every Saturday/ Mỗi Thứ Bảy
2:00 PM - 3:00 PM
Registration required/ Phải ghi danh trước
For Age 40+/ Lớp dành cho người 40 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Ping Pong Time!
Morning/ Buổi Sáng
Mon, Tue, Thu, Fri/ Thứ 2, 3, 5, 6
8:00 AM - 10:00 AM
Afternoon/ Buổi Chiều
Monday/ Thứ 2 và Thứ 5
2:00 PM - 5:00 PM
Evening/ Buổi Tối
Mon, Tue, Wed, Fri/ Thứ 2, 3, 4, 6
5:00 PM - 8:00 PM

Relaxing Exercise/ Lớp Thể Dục Thư Giãn
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
9:00 AM - 10:15 AM

Community Sharing/ Chia Sẻ Tâm Tình
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
2:00 PM - 4:00 PM

Basic English Conversation Class/ Lớp Đàm Thoại Tiếng Anh Căn Bản
(Class in Vietnamese only)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
9:00 AM - 10:15 AM

Computer Class/ Lớp học Vi Tính
(Class in Vietnamese only)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Friday/ Mỗi Thứ Sáu
9:00 AM - 10:15 AM

2410 Senter Road, San Jose, CA 95111
For registration, waitlist and, more information, please call 408-518-6200
Muốn ghi danh hoặc có câu hỏi, Gọi: 408-518-6200
Please wear mask and keep social distance!
Mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn!

---
Estas son las actividades que tendremos en el VASC está semana (14-19 de febrero del 2022):

Clases de Baile Social
Cada martes de
1:30 PM - 3:30 PM
Para personas mayores de 60 años
Límite de 40 alumnos por clase

Clases de Baile-Cicio (baile + ejercicio)
Comenzando el 17 de febrero del 2022
Cada jueves de
7:00 PM - 8:00 PM
Para personas mayores de 40 años
Límite de 40 alumnos por clase

Clases de Yoga y Estiramiento
Comenzando el 17 de febrero del 2022
Cada jueves de
6:15 PM - 7:00 PM
Para personas mayores de 40 años
Límite de 40 alumnos por clase

Clases de Baile de Salón Profesional
Nivel básico y avanzado
Cada Sábado de
2:00 PM - 3:00 PM
Para personas mayores de 40 años
Límite de 40 alumnos por clase

¡Vamos a Jugar Ping Pong!
Comenzando el 17 de febrero del 2022
Por la mañana
Lunes, martes, jueves y viernes
8:00 AM - 10:00 AM
Por la tarde
Lunes y jueves
2:00 PM - 5:00 PM
Por la noche
Lunes, martes, miércoles y viernes
5:00 PM - 8:00 PM

2410 Senter Road, San José, CA 95111
Para registrarse en lista de espera y consultas, llame al: 408-518-6200
¡Use mascarilla y mantenga su distancia!


This email was sent to macpdinh@yahoo.com
Vietnamese American Service Center · 2410 Senter Road · San Jose, CA 95111 · USA


Không có nhận xét nào: