Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

Dangers of Tobacco and E-cigarette - Vietnamese Voluntary Foundation

Vietnamese Voluntary Foundation
 

 
Dangers of Tobacco and E-cigarettes
 
Vaping is becoming increasingly popular amongst the community, especially the youth (high schoolers even). Here are some information on why it is dangerous, what vaping devices look like, as well as what preventative measures parents can take to protect their child from vaping. 
<!> 

 
Vietnamese Voluntary Foundation
2072 Lucretia Ave San Jose, CA 95122
ttvivosocials@gmail.com
Facebook
LinkedIn
Flickr
Instagram
 
 
© 2021 Vietnamese Voluntary Foundation
 
If you wish to unsubscribe from our newsletter, click here
Mailin

Không có nhận xét nào: