Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

Buổi Gây Quỹ ủng hộ Hải Quân Đại Tá HÙNG CAO - BMH

Video clip của Truyền hình VietV Network/ Texas, ghi nhận buổi Gây Quỹ ủng hộ Hải Quân Đại Tá (về hưu) Cao Hùng, trong cuộc vận động bầu cử vào Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ của Địa hạt 10, tiểu bang Virginia, do hai phóng viên Ái Hiền và Như Lê thực hiện..
Buổi sinh hoạt này đã được tổ chức tại Houston, Texas..ngày 26/8/2022 vừa qua..
Xin mời Quý Vị theo dõi để tường.
<!>
Video click do anh Vũ Doanh VietV/Washington, chuyển đến.

Xin click vào link dưới:

Không có nhận xét nào: