Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

báo Việt Nam Mới số # 2675 ra hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 8 năm 2022.

 K/g quý thân hữu báo Việt Nam Mới số # 2675 ra hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Trân trọng 
Vũ Văn Hoa,  
Việt Nam Mới - Houston, Texas, USA

PS: quý độc giả có thể phổ biến (Forward) rộng rãi báo Việt Nam Mới cho các thân hữu xa gần. Đa tạ. 
Nếu vì lý do kỹ thuật độc giả không nhận được VNM xin cho tòa soạn biết để kịp điều chỉnh ngay.

Không có nhận xét nào: