Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

30 LOẠI CÂY LẠ LÙNG NHẤT TRÊN QUẢ ĐẤT NÀY

 #1 Clear Succulent Plant


#2 Rose Succulents

<!>#3 Bunny Succulents#4 Trachyandra#5 Unusual Succulent
#6 Albuca#7 Lithops#8 Echeveria#9 Conophytum Bilobum#10 Succulent#11 Euphorbia#12 Stapelia#13 Aztekium#14 Boophone Haemanthoides#15 Kalanchoe#16 Pageae
#17 Orbea Variegata (Starfish Plant)#18 Dolphin Succulents#19 Mermaid Tail Succulent#20 Unusual Succulent#21 Gentiana Urnula

#22 Myrtillocactus Geometrizans Succulent#23 Crassula Umbella#24 Lithops#25 Unusual Succulent#26 Klubrostok#27 Stapelia#28 Stringofpearls#29 Bowiea Volubulis#30 Aeonium 

Không có nhận xét nào: