Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Nhóm Tình Thương Abandoned Little Angels


<!>

Ways to Donate

There are several ways you can donate to Abandoned Little Angels.

Donate by Credit Card (through PayPal)

PayPal securely processes donations for Abandoned Little Angels. You will be forwarded to PayPal to complete the transaction.
One-Time Donation
Monthly Donation
$
Donate by Mail.
Please send a check or money order payable to:
Abandoned Little Angels
PO Box 772255
Houston, TX 77215

Abandoned Little Angels Nhom Tinh Thuong is a registered 501(c)(3) nonprofit organization. Your donations are tax deductible to the extent allowed by law.

If you have any questions about a donation, please contact us.

Không có nhận xét nào: