Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Thông Tin về cuộc Bầu Cử QUỐC HỘI CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC ngày 26.09.2021.

                Bà Thủ Tướng MERKEL

Theo Hiến Pháp Đức, thể chế của Đức theo chế độ Đại Nghi, Quốc Hội nắm toàn quyền, 4 năm bầu lại một lần. Phổ thông đầu phiếu, toàn dân từ 18 tuổi được quyền bầu cử, thể thức bầu cử là kín và đa Dảng.

Kỳ này có 47 Đảng tham gia cuộc đua, chỉ có 7 Đảng lọt vào Quốc Hội, kết quả được công bố như sau:

<!>

 

-       Union (CDU+CSU = Liên Minh Thiên Chúa Giáo) : 24,1% - 196 Dân Biểu.

-       SPD (Đảng Dân Chủ Xã Hội Đức)                    : 25,7% - 206 Dân Biểu.

-       AFD (Đảng Hữu Khuynh Đức)                         : 10,3% - 83 Dân Biểu.

-       FDP (Đảng Dân Chủ Tự Do Đức)                     : 11,5% - 92 Dân Biểu.

-       Linke (Đảng Tả Khuynh Đức)                           : 4,90% - 39 Dân Biểu.

-       Grüne (Đảng Xanh Đức)                                    : 14,8% - 118 Dân Biểu.

-       SSW                                                                      :        1 Dân Biểu.

Tổng cộng                                                             : 735 DÂN BIỂU

Như vậy Đảng SPD về nhất và được quyền lập Chính Phủ để điều hành Quốc Gia. Thủ Tướng Chính Phủ là Ông Olap Scholz.

Đảng SPD liên hiệp với Đảng Grüne và Đảng Tự Do Dân Chủ mới đủ túc số quá bán (206+92+118 =416)

Kỳ này người dân Đức đả tỏ thái độ với hai đảng Hữu và Tả Khuynh, hai Đảng này bị mất rất nhiều phiếu, riêng Đảng Linke là từ Đảng Cộng Sản Đông Đức cũ, may mắn „đậu vớt“ 4,90% vì có 3 Ứng Cử Viên được bầu trực tiếp bên phần đất Đông Đức cũ. Liên Minh Thiên Chuá Giáo đả cầm quyền quá lâu, 16 năm, 4 nhiệm kỳ liên tiếp nên lần này người dân Đức muốn thay đổi, đã dồn phiếu cho 3 Đảng SPD, Grüne và FDP.

5 Đảng CDU, CSU, SPD, FDP và Grüne đều quyết định không liên hiệp với AFD và Linke trước khi bầu cử.

Bà Tiến Sĩ Merkel sẽ chính thức „nghỉ ngơi“ khi có Tân Chính Phủ.

Không có nhận xét nào: