Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Hãnh Diện Cộng Đồng - 5 Sĩ Quan Người Mỹ Gốc Việt được thăng cấp bậc Đại Tá / Captain... - BMH

 Thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng, và Quý Chiến hữu

Tháng 8 và tháng 9 năm 2021, vui mừng có 5 Sĩ Quan Người Mỹ Gốc Việt được thăng cấp bậc Đại Tá / Captain:
1.- Đại Tá Jackson T. Đoàn / Thủy Quân Lục Chiến . Được thăng cấp kể từ ngày 1/8/2021.
2.- Đại Tá / Captain Mark Nguyễn / Hải Quân. Được thăng cấp kể tù ngày 1/9/2021.
<!>
** Hai Sĩ Quan Hải Quân có tên giống Người Mỹ Gốc Việt (?)
-         - Vinh Q. Mai
-         - Alan S. Lam
Được thăng cấp kể từ ngày 1/9/2021.
3.- Đặc biệt Đại Tá / Bác Sĩ Hải Quân Josephine Nguyễn ( Nguyễn Thị Cẩm Vân).
Được  thăng cấp kể từ ngày 1/9/2021.
Dưới đây là bài viết ngắn giới thiệu đoạn đường 22 năm binh nghiệp của Tân Đại Tá / Bác Sĩ Hải Quân Josephine Nguyễn.
Xin mời Quý Vị theo dõi để tường.
Trân trọng..
Washington, D.C
BMH

Không có nhận xét nào: