Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Proof of Vaccinations at City Facilities - Vietnamese American Roundtable

Hello Community!

Please stay safe with unhealthy levels of air quality in recent days and see how you can get an air filtration for free below, if you need and qualify.
Also, stay safe against COVID-19 and get your vaccinations and continue to wear masks indoors to prevent serious illness and hospitalization!
If you missed VAR on Air last week on COVID-19 updates and the recall election, you can view it by clicking HERE. Election Day is September 14th, 2021!
LINK to VAR’s Facebook page | LINK to VAR’s volunteer sign-up form
<!>
COVID UPDATES
San Jose's council unanimously voted to require attendees and staff of events with 50 or more people held at city facilities to show proof that they’re fully vaccinated before entering.

Due to a recent spike in COVID-19 cases fueled by the highly transmissible delta variant, public entities and private employers are turning to vaccination mandates as a way to protect their employees and curb the spread of the virus.

But city leaders worry that large events like those at the SAP Center and McHenry Convention Center can attract crowds from all over the state and nation, including places with lower vaccination rates, which could put residents here in jeopardy of contracting COVID-19.

Anyone attending an event of 50 or more people at a city-owned facility would need to show proof of full vaccination. It’s unclear at this time when this requirement will take effect. The city-owned facilities where this mandate would apply to include:

SAP Center
San Jose McEnery Convention Center
San Jose Civic
Center for Performing Arts
California Theatre
Montgomery Theater
Hammer Theater
San Jose Museum of Art
The Tech Interactive
Mexican Heritage Plaza

State lawmakers are considering a COVID-19 vaccine requirement that would be among the most sweeping in the country and could soon force Californians to show proof of vaccination to go about much of their daily lives.

According to the Sacramento Bee, which obtained a draft of the proposal, a coalition of Democratic lawmakers is expected to introduce legislation that could require people to show they are fully vaccinated before they can go inside restaurants, gyms, bars, theaters, and other places. Negotiations are ongoing, and details of the bill are expected in the coming days.

COMMUNITY MEETING ON THE HOUSING ELEMENT UPDATES

On September 2nd the first community meeting on the Housing Element Updates will be taking place by the Planning Division and Housing Department. The Housing Element is a part of San Jose's Envision 2040 General Plan that serves as a blueprint for the City's growth. This plan is updated every 8 years and identifies San Jose's housing needs while also establishing clear goals to inform future housing decisions.

Please join Let's Talk Housing via Zoom (https://bit.ly/LTHsanjose) to voice your opinions to better shape the future of our community's housing. Vietnamese interpretation will be available.

Quick Notes

Low-income Santa Clara County residents who have been impacted by the COVID-19 pandemic can receive help paying rent. See fliers for details. Assistance is available through two programs"

Santa Clara Homelessness Prevention System COVID-19 RESPONSE- Apply online at: PreventHomelessness.org OR Call 408-926-8885

CA COVID-19 Rent Relief - Apply Online at: HousingIsKey.com OR Call Catholic Charities of Santa Clara County at 408-273-7478.

The Santa Clara County Office of Labor Standards and Enforcement / Fair Workplace Collaborative will be hosting a Job Fair and COVID-19 Vaccine Clinic this Saturday, September 4th from 3:00pm to 7:00pm at the Holy Family Episcopal Church (5038 Hyland Avenue, San Jose, CA 95127). RSVP here!


The Bay Area Air Quality Management District will be distributing air filtration systems for low-income people with compromised respiratory systems. Read about the details & go to AirFilters@baaqmd.gov to find out how to apply.

The San Jose Office of Cultural Affairs is currently seeking applications for 2022 Creative Ambassadors, to champion the power of creative expression and engage members of the public in finding their own creative voice. Applications Due: October 7th by 5 PM. Guidelines & applications are at www.sanjoseculture.org under the “Participate” tab.

The San José Public Library Works is hosting one-on-one virtual meetings with an experienced volunteer to create or update a resume, search and start applying for a new job, or practice your interview skills! Sign up here. For more info please here.

VTA Lightrail service resumed August 29th, VTA will be operating limited light rail service. The entire Orange Line will operate between Mountain View and Alum Rock, and a shortened Green Line will operate between Civic Center and Old Ironsides. Service will be free until Sept 13. Please click here for more information.

This year’s Silicon Valley AAPI Civic Leadership Summit, which VAR is a Community Partner for, will be this Wednesday, September 1, 2021 from 4:30-6:00pm, titled “Reflection to Innovation: AAPI Activism in the Face of Rising Racism.” RSVP here


Thưa quý vị!

Mong rằng quý vị luôn giữ an toàn với chất lượng không khí không tốt trong những ngày gần đây và hãy xem cách quý vị có thể nhận được một bộ lọc không khí miễn phí dưới đây, nếu quý vị cần và hội đủ điều kiện.

Cũng giữ an toàn chống lại COVID-19, tiêm phòng (vaccinations) và tiếp tục đeo khẩu trang trong không gian kín để ngăn ngừa nhiễm bệnh!

Nếu bạn quý vị bỏ lỡ VAR trực tuyến vào tuần trước về bản cập nhật tình hình COVID-19 và cuộc bầu cử bãi nhiệm, quý vị có thể xem lại bằng cách nhấn vào ĐÂY (HERE). Ngày bầu cử là ngày 14 tháng 9 năm 2021 (September 14th, 2021)!

LIÊN KẾT (LINK) với trang Facebook của VAR | LIÊN KẾT (LINK) để ghi danh làm tình nguyện viên của VAR

CẬP NHẬT VỀ COVID

Hội đồng thành phố San Jose đã nhất trí bỏ phiếu yêu cầu những người tham dự và nhân viên của các sự kiện có từ 50 người trở lên (San Jose's council unanimously voted to require attendees and staff of events with 50 or more) được tổ chức tại các cơ sở của thành phố phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được tiêm phòng đầy đủ trước khi tham gia.

Do sự gia tăng mạnh gần đây về các trường hợp COVID-19 bởi biến thể delta có khả năng lây truyền cao, các tổ chức chính phủ và chủ lao động tư nhân đang bắt buộc tiêm chủng như một cách để bảo vệ nhân viên và hạn chế sự lây lan của vi rút.

Nhưng các nhà lãnh đạo thành phố lo lắng rằng các sự kiện lớn như tại Trung Tâm SAP và Trung Tâm Hội Nghị McHenry có thể thu hút đám đông từ khắp tiểu bang và quốc gia, bao gồm cả những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn, có thể khiến người dân ở đây gặp cơ nhiễm COVID-19.

Bất kỳ ai tham dự một sự kiện có từ 50 người trở lên tại một cơ sở thuộc sở hữu của thành phố sẽ cần phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ. Hiện tại vẫn chưa rõ khi nào yêu cầu này có hiệu lực. Các cơ sở thuộc sở hữu của thành phố sau đây sẽ áp dụng đòi hỏi này:

Trung tâm SAP
Trung tâm hội nghị San Jose McEnery
Thành phố San Jose
Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
Nhà hát California
Nhà hát Montgomery
Nhà hát Hammer
Bảo tàng nghệ thuật San Jose
Trung tâm triển lãm công nghệ
Trung tâm di sản Mexico

Các nhà lập pháp tiểu bang đang xem xét yêu cầu về vắc-xin COVID-19 (State lawmakers are considering a COVID-19 vaccine requirement) đây sẽ là một trong những yêu cầu sâu rộng nhất trong cả nước và có thể sớm buộc người dân California phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng để phục vụ cho phần lớn cuộc sống hàng ngày của họ.

Theo Sacramento Bee, một toà soạn báo có được bản dự thảo đề xuất, một liên minh các nhà lập pháp Dân Chủ dự kiến ​​sẽ đưa ra luật có thể yêu cầu mọi người chứng minh họ đã được tiêm phòng đầy đủ trước khi họ có thể vào nhà hàng, phòng tập thể dục, quán bar, nhà hát và những nơi khác. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và dự kiến ​​sẽ có chi tiết về dự luật trong những ngày tới.

HỌP CỘNG ĐỒNG VỀ VẤN ĐỀ GIA CƯ

Vào ngày 2 tháng 9, cuộc họp cộng đồng đầu tiên để cập nhật cư dân về vấn đề gia cư ở sẽ được Bộ Kế Hoạch Gia Cư tổ chức. Yếu tố nhà ở là một phần của Kế Hoạch Chung Envision 2040 của San Jose, đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của Thành Phố. Kế hoạch này được cập nhật 8 năm một lần và xác định nhu cầu nhà ở của San Jose đồng thời thiết lập các mục tiêu rõ ràng để cung cấp các quyết định về nhà ở trong tương lai.

Hãy tham gia Let's Talk Housing qua Zoom (https://bit.ly/LTHsanjose) để nói lên ý kiến ​​của bạn nhằm định hình tốt hơn tương lai về nhà ở của cộng đồng chúng ta. Sẽ có phiên dịch tiếng Việt.

CẬP NHẬT NHANH

Cư dân Quận Hạt Santa Clara có thu nhập thấp đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thể nhận được trợ giúp trả tiền thuê nhà. Xem tờ rơi để biết chi tiết. Hỗ trợ có sẵn thông qua hai chương trình:

Chương trình phòng chống vô gia cư của Quận Hạt Santa Clara RESPONSE COVID-19- Nộp đơn trực tuyến tại: PreventHomelessness.org HOẶC Gọi 408-926-8885

CA COVID-19 Giảm Tiền Thuê Nhà - Ghi danh trực tuyến tại: HousingIsKey.com HOẶC Gọi cho tổ chức từ thiện Công Giáo của Quận Hạt Santa Clara theo số 408-273-7478.

Văn phòng Labor Standards and Enforcement / Fair Workplace Collaborative của Quận Hạt Santa Clara sẽ tổ chức Hội Chợ Việc Làm và Phòng Tiêm chủng COVID-19 vào Thứ Bảy tuần này, ngày 4 tháng 9 từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối tại Nhà Thờ Holy Family Episcopal (5038 Hyland Avenue, San Jose, CA 95127). Ghi danh trước tại đây RSVP here!

Khu Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh sẽ phân phối hệ thống lọc không khí cho những người có thu nhập thấp bị tổn thương hệ hô hấp. Đọc về thông tin chi tiết và truy cập AirFilters@baaqmd.gov để tìm hiểu cách ghi danh.

Văn phòng Văn Hóa San Jose hiện đang nhận đơn ghi danh của các Đại Sứ Sáng Tạo năm 2022, để đề cao sự sáng tạo và thu hút các thành viên của công chúng tìm kiếm tiếng nói sáng tạo của riêng họ. Thời hạn nộp đơn: Ngày 7 tháng 10 trước 5 giờ chiều. Cách thức ghi danh có tại www.sanjoseculture.org trong tab “Tham gia”.

Công trình Thư Viện Cộng Đồng San José đang tổ chức các cuộc họp trực tuyến với một tình nguyện viên có kinh nghiệm để tạo hoặc cập nhật hồ sơ xin việc, tìm kiếm và bắt đầu nộp đơn cho một công việc mới hoặc thực hành các kỹ năng phỏng vấn của quý vị! Ghi danh tại here . Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấn vào đây here.

Dịch vụ VTA Lightrail được nối lại vào ngày 29 tháng 8, VTA sẽ khai thác tuyến đường sắt hạng nhẹ hạn chế. Toàn bộ Tuyến Orange sẽ hoạt động giữa Mountain View và Alum Rock, và một tuyến Green rút ngắn sẽ hoạt động giữa Civic Center và Old Ironsides. Dịch vụ sẽ miễn phí cho đến ngày 13 tháng 9. Vui lòng nhấn vào đây (here) để biết thêm thông tin.

Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo hành chính AAPI ở thung lũng Silicon năm nay, mà VAR là đối tác cộng đồng, sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần này, ngày 1 tháng 9 năm 2021 từ 4: 30-6: 00 tối, có tiêu đề “Phản ánh để đổi mới: Sự tích cực của AAPI khi đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc gia tăng. ” Ghi danh tại đây RSVP here!Copyright © 2021 Vietnamese American Roundtable, All rights reserved.
You are receiving this email because you have attended one of our VAR events, have volunteered with VAR, or signed up to receive communications.

Our mailing address is:

Vietnamese American Roundtable
84 W Santa Clara St Ste 790San Jose, CA 95113-1810


Không có nhận xét nào: