Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Milpitas: Biểu tình đòi hủy show ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng diễn ngày 2-12-2018 - VietVungVinh

 
<!>Kính thưa quý đồng hương, Đễ cho nó rỏ ràng hơn về sự đóng góp của bên thành phố Milpitas Những người Việt chống cộng hầu tẩy chai ca nô Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi thành phố này ngày 2 tháng 12 2018, chúng tôi xin tường trình như sau: 1. Sau một tuần lễ chúng tôi đã thành lập một thỉnh nguyện thư đòi tẫy chai và loại bỏ Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi show thì chúng tôi hiện đã có hơn 300 chử ký. 2.Ngày 24 tháng 11 2018, chúng tôi đã gửi lá thư phản đối ĐVH đến hai dân biểu Ash Kalra và Ro Khanna và kết quả là dân biểu Kalra đang soạn lá thư riêng và sẽ tự gửi đến Indian Community Center ũng hộ cộng đồng chúng ta. -Còn dân biểu liên bang Ro Khanna cũng đã nhận được lá thư phản đối ĐVH theo lời anh Hiệp văn phòng Ô. Ro Khanna 3. Ngày 24 tháng 11, 2018 chúng tôi tham gia biểu tình tại Indian Community Center và có hầu chuyện trên phone với Mr Deepak Chopra, banquet manager của trung tâm, và ông đồng ý có cuộc họp với chúng tôi vào ngày 25 tháng 11, 2018 tại ngay trung tâm lúc 11 giờ. Chúng tôi có để lại trung tâm các bản sao của nghị quyết 8236, lá thư phản đối và lịch trình biểu tình của San Jose cùng Milpitas tại ngay trung tâm người Ấn. 4. Ngày 25 tháng 11, 2018, lúc 11AM ông Deepak ra parking lot và họp cùng chúng tôi ( Bác PHS, Anh Mai Khuyên và PH). Kết quả là ông xin được cho trình bày cùng ban quản trị trung tâm người Ấn trước khi đưa ra quyết định của trung tâm với chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo sát việc kết quả này. Sau đó chúng tôi có cùng đi đến nơi bán vé của show ca nô ĐVH với các bác chú cộng đồng San Jose và đã có cuộc nói chuyện giữa các bác và chủ nhân tiệm này. 5. Hôm nay 26 tháng 11, 2018 , chúng tôi sẽ đi gặp cảnh sát trưởng thành phố Milpitas và sẽ trình bày về cuộc biểu tình phản đối ĐVH đã và sẽ xảy ra tại Indian Community center. 6. Chúng tôi cũng đồng thời đang làm việc với ông thị trưởng Milpitas Rich Trần ( ông đang từ Chico về) và hai nghị viên Milpitas hầu có kết quả tốt trước ngày 2 tháng 12 2018. 7. Chúng tôi sẽ liên lạc với thị trưởng Tạ Đức Trí của Westminster người đã có nhiều kinh nghiệm về biểu tình phản đối ĐVH theo ý kiến anh Trung Cao. Kính, Từ Milpitas Những Người Việt Chống Cộng

Không có nhận xét nào: