Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI TÁM - Thơ Ngô Minh HằngNhìn cá chết, dân ba miền đau xót
Cá chết ngập bờ, chết trắng đại dương
Đảng bán nước, tiền chia nhau ngon ngọt
Để Formosa hủy diệt môi trường 
                     *
Đảng với cộng Tàu dã tâm tàn phá
Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam
Biển đã chết - biển không còn tôm cá 
Dân đã khốn cùng, đói, chết, hờn oan...<!>
                     * 
Trách nhiệm về ai khi non sông Việt
Thành đất đai thuộc địa của quân Tàu? 
Trách nhiệm về ai khi nòi giống Việt
Sẽ không còn tồn tại những đời sau???
                     *
Trẻ Việt Nam rồi bao em dị dạng ?
Không mắt, không mồm, thiếu óc thiếu tay ?
Dân Việt Nam rồi bao người hóa Hán ?
Lịch sử ai ghi những tội ác này ?!
                     *
Đất nước Việt do ông cha khai sáng
Giao lại cháu con gìn giữ, tô bồi
Nước của toàn dân, không là của đảng
Để đảng tung hoành là lỗi ta thôi !!!
                     *
Đừng đổ hết những tội này cho đảng
Hãy can trường, trách nhiệm nhận về ta
Bán nước giết dân, đảng không xứng đáng
Ta phải đứng lên dẹp đảng, giữ nhà !!!
                     *
Càng không thể nhìn non sông bức tử
Nhìn đảng và Tàu tiêu diệt dân ta
Mà ta phải đứng lên làm lịch sử
Viết những trang oanh liệt của sơn hà !!!
                     *
Viết tiếp những trang Quang Trung Hưng Đạo
Nguyễn Trãi Ngô Quyền Lê Lợi, Trưng Vương
Dựng cọc Bạch Đằng, chém đầu Hoằng Tháo
Bởi vẫn còn đây dòng giống quật cường ...
                     *
Bởi vẫn còn đây những lòng yêu nước
Những tinh thần bất khuất chống xâm lăng
Những Quốc Toản không yếu hèn nhu nhược
Dựng cờ vàng, giết giặc, rửa hờn căm !
                     *
Kìa, nước Phi bị Tàu giành biển đảo 
Có khác gì trường hợp Việt Nam đâu !?
Phi dám kiện Tàu, Tàu thua thảm não
Sao đảng cam tâm câm miệng cúi đầu ??? 
                     * 
Đã câm miệng còn bạo tàn khủng bố
Đánh đập người đòi Bản Giốc, Hoàng Sa
Dựng chuyện tù người yêu thương lãnh thổ
Xót cá, căm tàu, chống Formosa !!!
                     * 
Muốn chống Tàu, ta phải trừ quốc tặc...
Đảng mà tan là vô hiệu Thành Đô !
Trần Bình Trọng không làm vương đất Bắc
Hỡi Lạc Hồng, gương báu, chớ làm dơ !!!
                     * 
Đức dũng cảm, hy sinh, lòng ái quốc
Ông cha xưa từng đại thắng quân Tàu
Nay nếu đớn hèn mà ta mất nước
Thì tội này hệ lụy đến muôn sau !
                     * 
Thì nhục này biết bao giờ rửa sạch
Biết bao giờ quang phục được núi sông ?
Vì nước mất, ta là người đáng trách
Nào hãy cùng nhau giải đảng, một lòng!
                     * 
Giải đảng gấp thì mới mong còn kịp
Trước hạn Thành Đô, đảng ký dâng Tàu
Bốn năm nữa không dài, đừng lỡ dịp
Lỡ dịp này là không có lần sau !
                     * 
Mà chỉ có những đêm dài hỏa ngục
Nô lệ Tàu như Tây Tạng, Tân Cương 
Không Hán hóa cũng ngàn năm khốn nhục
Đời lại đời trong tuyệt vọng đau thương ...
                     *
Ta cúi xuống thì gian tà lấn lướt 
Việt Nam ơi đứng dậy, ngẩng cao đầu...
Cùng thế giới loài người, ta tiến bước
Cộng sẽ hoàn hình giống bọ nòi sâu !
                     * 
Hãy đứng dậy, hỡi toàn dân, đứng dậy...
Đứng lên mau, đảng đã bán sơn hà !!!
Nước mất hay còn là do ta đấy
Giải đảng cấp kỳ, cứu nước, cứu ta !

Ngô Minh Hằng
2016

Không có nhận xét nào: