Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Phân Ưu Cựu Trung Tướng LỮ LAN

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Trung Tướng LỮ LAN
Cựu Tư Lệnh Quân Đoàn II / VNCH
Pháp danh Tâm Thắng

Người làng Minh Hương, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị.
Đã tạ thế vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, nhằm vào ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu tại Tiểu Bang Virginia Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI
Thành kính phân ưu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Trung Tướng được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đại Sư A Di Đà Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Không có nhận xét nào: