Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Hoa Thịnh Đốn Vào Hạ - Nhất Hùng


Hoa Thịnh Đốn Vào Hạ

Hoa Thịnh Đốn rền rã tiếng Ve*
Thủ đô nhộn nhịp bước vào hè
Rỡ ràng hoa nở khoe muôn chốn
Tíu tít chim reo vọng bốn bề
Xuôi ngược bên hồ ken kín khách
Dọc ngang dưới phố nghẹt dày xe
Biết bao lễ hội đương khai mở
Múa hát đàn ca đón hạ về

Nhất Hùng
<!>
*Hoa Thịnh Đốn, mùa hè này, Ve thức giấc sau 17 năm ngủ vùi, nên năm nay Vùng HTĐ rền rã tiếng Ve. Chuyện "ngủ một giấc 17 năm" hơi lạ với chúng ta vì ở VN, hè năm nào cũng có Ve.


Their sounds will be unmistakable! Brood X of the 17-year cicada will rise from the ground in parts of Northern Virginia, West Virginia, and much of Maryland around the second week of May when our ground temperature reaches 64 degrees at a certain depth. The last time we’ve seen this particular brood of cicada was back in the spring of 2004 when Eli Manning was drafted as a rookie in the NFL. While their amazing 17-year life cycle is of keen interest to all, this is a notable learning event to share with children. The cicada poses no danger to humans and very little to plants.


The cicada nymphs have been underground for the last seventeen years, tunneling through the soil and feeding on the sap of tree roots. This spring, they will emerge and attach themselves to trees, where they will quickly molt into their adult, winged form. They will mate, lay their eggs, and die off within a few weeks. The young nymphs will then hatch about six weeks later, dropping to the ground and burrowing deep for another seventeen years. We won’t see this brood again until 2038!

Should you be worried about your plants during this year’s cicada emergence? Not really. Cicadas themselves do not feed on your plant material. Where you may see some damage is on the limbs of trees. Female cicadas lay their eggs by using an ovipositor to gouge long slits into the twigs of trees, where they will deposit thousands of eggs. These slits in the twigs will weaken some of the branches and may cause the limbs to break and hang from the tree, a process known as flagging. This may appear unsightly on your trees for a little bit, but these limbs will eventually fall off and your trees will easily fill these branches out again over time. Think of this process as nature’s way of pruning your tree.

If you have small, newly planted trees a covering of plastic insect mesh netting can help protect them from damage, but other than that no insecticides or repellents are necessary.

Brood X Cicadas

Bản dịch của Google

Âm thanh của chúng sẽ không thể nhầm lẫn! Brood X của loài ve sầu 17 năm sẽ nhô lên khỏi mặt đất ở các vùng của Bắc Virginia, Tây Virginia và phần lớn Maryland vào khoảng tuần thứ hai của tháng 5 khi nhiệt độ mặt đất của chúng ta đạt 64 độ ở một độ sâu nhất định. Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy đàn ve sầu đặc biệt này là vào mùa xuân năm 2004 khi Eli Manning được đưa vào làm tân binh trong NFL. Trong khi vòng đời 17 năm đáng kinh ngạc của chúng được tất cả mọi người quan tâm, đây là một sự kiện đáng chú ý để chia sẻ với trẻ em. Ve sầu không gây nguy hiểm cho người và rất ít đối với thực vật.


Nhộng ve sầu đã ở dưới lòng đất trong mười bảy năm qua, đào xuyên qua đất và ăn nhựa của rễ cây. Vào mùa xuân này, chúng sẽ nổi lên và bám vào cây, nơi chúng sẽ nhanh chóng lột xác thành dạng trưởng thành, có cánh. Chúng sẽ giao phối, đẻ trứng và chết trong vòng vài tuần. Các nhộng non sau đó sẽ nở khoảng sáu tuần sau đó, rơi xuống đất và đào sâu trong mười bảy năm nữa. Chúng ta sẽ không gặp lại đàn con này cho đến năm 2038!


Bạn có nên lo lắng về cây trồng của mình trong đợt ve sầu xuất hiện năm nay không? Không hẳn vậy. Bản thân ve sầu không ăn nguyên liệu thực vật của bạn. Nơi bạn có thể thấy một số thiệt hại là trên các chi của cây. Ve sầu cái đẻ trứng bằng cách sử dụng vòi trứng để đục những khe dài vào cành cây, nơi chúng sẽ gửi hàng nghìn quả trứng vào. Những khe hở này trên cành cây sẽ làm suy yếu một số cành và có thể khiến các chi bị gãy và treo khỏi cây, một quá trình được gọi là quá trình cắm cờ. Điều này có thể trông khó coi trên cây của bạn một chút, nhưng những chi này cuối cùng sẽ rụng và cây của bạn sẽ dễ dàng lấp đầy những cành này trở lại theo thời gian. Hãy coi quá trình này như một cách tự nhiên để cắt tỉa cây của bạn.Nếu bạn có những cây nhỏ, mới trồng, một lớp lưới che côn trùng bằng nhựa có thể giúp bảo vệ chúng khỏi bị hư hại, nhưng ngoài ra thì không cần thuốc diệt côn trùng hoặc chất đuổi côn trùng.

Mời Xem Lại Hình Ảnh Sinh Hoạt 
"MỘT NGÀY VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH"
Của Cộng Đồng VN Vùng HTĐ Với Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ

Không có nhận xét nào: