Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

BUỔI RA MẮT PHIM TÀI LIỆU SỰ CAN THIỆP CỦA HOA KỲ VÀO CUỘC CHIẾN Ở VIỆT NAM

Alex Thái Võ thực hiện công trình này theo thể thức lịch sử truyền khẩu dựa vào các cuộc phỏng vấn với cựu Đại Sứ Bùi Diễm, trong vòng sáu năm qua và được sự hướng dẫn của Giáo Sư Keith Taylor thuộc đại học Cornell ở New York.
Bộ phim dài 17 tiếng được chia làm 15 phần, lần lượt trình bày về sự can thiệp của Hoa Kỳ đưa quân vào Miền Nam Việt Nam, phong trào phản chiến bùng nỗ tại Mỹ, hòa đàm tại Paris, thảm sát năm Mậu Thân 1968 cùng những hậu quả về chính trị, xã hội tại Hoa Kỳ cũng như ở Việt -Nam.

Không có nhận xét nào: