Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Hội Nghị Diên Hồng - Đoàn Trống La San


<!>


TIẾNG TRỐNG DIÊN HỒNG

Cắc tùng tùng tiếng trống Diên Hồng
Giục giã đuổi Tàu chiếm biển Đông
Gái Việt nâng dùi Dòng Lạc Việt
Trai Nam gõ xuống GiốngTiên Rồng
Đập tan ma quái Cộng tà Đảng
Tái tạo hồn thiêng của Núi Sông
Vì Nước đồng bào thề quyết chiến
Cắc tùng tùng tiếng trống Diên Hồng .

Tố Nguyên


VÙNG LÊN HỠI ĐỒNG BÀO

Vùng   lên   hỡi   quốc  dân  đồng bào
Thế   giới   đồng   tình  thuận xiết bao
Lực  lượng  dân  quân  lìa Đảng Cộng
Phong trào  hải  nội   diệt  Tàu   Mao
Giương  cao  Tổ   quốc  vàng  ba  sọc
Xé    nát    Hồng   cờ   máu   sáu   sao
Chính nghĩa Việt Nam không được mất
Đứng   lên   cả   Nước   đứng  lên  nào !

Tố  Nguyên

Không có nhận xét nào: