Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Gửi các anh Bộ Đội nhân dân - Thơ Tư RónCác anh Bộ Đội dân ơi
Quê anh bị Đảng bán rồi có hay
Từng khoe đuổi Mỹ đánh Tây
Các anh có biết Đảng nay gục đầu
Nhận làm thái thú cho Tàu
Diệt dân yêu nước – cúi hầu ngoại bang
Ngấm ngầm sai lũ côn an
Ngu đần đàn áp dân oan kêu nài!<!>
 
Tự vấn lòng - bảo vệ ai
Thực tâm yêu nước - trổ tài cứu dân
Hịch Tướng Sĩ - Đại Vương Trần
Các anh gắng đọc - đừng ngần ngại chi!
Cùng các tướng - bậc chỉ huy
Yêu dân, yêu nước, đồng suy cho rành
Noi gương các bậc hùng anh
Diên Hồng Bô Lão” - sử xanh lưu đời!
 
 
Các anh Bộ Đội Việt ơi
Đổi danh Quân Đội phục hồi quê hương
Đừng “trung với Đảng1 lầm đường
Nêu cao chữ “hiếu với Dân2 đương chờ!
 
Đảng đang bán nước chớ ngơ
Vân Đồn, Phú Quốc giả vờ lừa ta
Bắc Vân Phong, cộng đủ ba
Mụ Ngân bấm huyệt3 kêu la đã rồi!
 
Quốc Hội gật mộng ăn xôi
Đảng ta, Tàu Khựa đãi nồi cám thơm.
Người dân đau đớn căm hờn
Đảng ta đem bán giang sơn cho Tàu
Các anh sao chẳng biết đau
Xé trang lịch sử Đảng hầu ngoại nhân!
Đứng lên lật đổ vô thần
Đa nguyên dân chủ hợp quần dựng xây!
Nếu không Bộ Đội bị đày
Ra biên giới Ân chúng giày các anh
Chỉ huy tướng tá Chệt giành
Các quan tướng Việt trở thành không quân !
Chúng đưa phục vụ tầu ngầm
Gửi đi tầu suốt lặn dần biển khơi!
Trung với Đảng” ôi thồi rồi
Vợ con leo lắt vét nồi không xôi
Ăn năn về với quê thôi
Cùng dân quyết diệt tiêu đời Công nô.
Giang sơn Hồng Lạc điểm tô
Gái trai tuổi trẻ đang chờ các anh
Con Hồng cháu Lạc thanh danh
Giang sơn bảo vệ sử xanh rực ngời!

Tư Rón

Không có nhận xét nào: