Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào - Bùi Giáng

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào 

Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam
<!>
 (Chỉ có hai câu thơ trên là của Bùi Giáng - Phần tiếp theo là của tác giả Bob Nguyễn)
Đánh cho khoai sắn thành vàng
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan
<!>
Đánh cho cả nước Việt Nam
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho 
Đánh cho hết muốn tự do
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người
Đánh cho dở khóc dở cười
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu
Đánh cho hai nước Việt Tàu
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng 
Đánh cho dòng giống Tiên rồng
Osin, nô lệ, lao công xứ người 
Đánh cho chín chục triệu người
Thành dân vô sản thành người lưu vong
Đánh cho non nước Lạc Hồng 
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm
Đánh cho cả nước chết chùm
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu
Cùng nhau cưởi cổ đè đầu nhân dân
 Bob Nguyen

Không có nhận xét nào: