Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

BẢN CÁO TRẠNG CỦA TOÀN QUỐC DÂN VIỆT TỔNG KẾT 9 LOẠI NGƯỜI VIỆT ĐANG TỰ CÁO THÚ NHẬN MÌNH ĐANG TRƠ LÌ, PHỚT LỜ, GIẢ VỜ, TỰ DỐI, ĐỒNG LÕA HỢP TÁC BÁN NƯỚC & ĐÀN ÁP QUỐC DÂN CỰC KỲ DÃ MAN ! NGUYỄN PHÚ TRỌNG & CÁC TAY SAI BÁN NƯỚC CHO TÀU ÁC CỘNG


THQDV & Lm Nguyễn Văn Lý vừa khóc vừa viết 28-8-2018
        Trước đại thảm họa của Tổ Quốc, Toàn Quốc Dân Việt có nguy cơ sắp phải làm nô lệ muôn đời cho Tàu Ác Cộng, chúng tôi thấy có trách nhiệm, thay mặt Toàn Quốc Dân Việt, viết Bản Cáo Trạng tổng kết này, để làm bài học lịch sử giá máu cho Công luận Quốc Dân Việt & Quốc Tế muôn đời sau.
<!>

I. CHÍN LOẠI NGƯỜI VIỆT ĐàTHỰC SỰ BÁN NƯỚC, HOẶC ĐANG ĐỒNG LÕA
HỢP TÁC BÁN NƯỚC CHO TÀU ÁC CỘNG & ĐÀN ÁP QUỐC DÂN DÃ MAN,
ĐANG TỰ CÁO & TỰ THÚ CHÍNH MÌNH LÀ VÔ TRÁCH NHIỆM, VÔ TỔ QUỐC,
NHƯNG GIẢ VỜPHỚT LỜ, TRƠ LÌ, TỰ DỐI, PHỦI TRÁCH NHIỆM,
CÂM NÍN NHƯ KHÔNG THẤY, KHÔNG NGHE, KHÔNG HIỂU, KHÔNG BIẾT :

1. Đa số Trí thức đang trùm đầu bỏ lờ, chưa dám tham gia Biểu Tình Cứu Nước ! Hầu hết các Chức sắc 7 Tôn giáo tại VN : Ba Hai, Cao Đài, Công Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành, đều né tránh, chưa dám lên tiếng, chưa liều thân lãnh đạo các Tín Đồ Biểu Tình Cứu Nước ! Đa số trong Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất cũ & mới, đa số Mục sư các Hội Thánh Tin Lành, đa số Giám mục, Linh mục, Công giáo chỉ viện cớ, mê du lịch, xây cất, xa hoa, vô cảm với Dân Tộc - Đất Nước ! Các Nhân sự này đều vô trách nhiệm, vô Tổ Quốc, tự cáo thú nhận trước Lịch Sử & Tổ Quốc là chính họ : ĐANG TRƠ LÌ THẢN NHIÊN ĐỒNG LÕA HỢP TÁC BÁN NƯỚC, NHƯNG
GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT GIẶC TÀU ÁC CỘNG ĐANG CƯỚP NƯỚC & CÔN AN TÀU ÁC CỘNG - VIỆT NÔ CỘNG ĐANG ĐÀN ÁP QUỐC DÂN CỰC KỲ DÃ MAN, PHỚT LỜ BỎ MẶC TRÁCH NHIỆM CỨU NƯỚC - CỨU DÂN CHO AI ĐÓ,  MỘT LỜI CẦU NGUYỆN CÔNG KHAI CŨNG KHÔNG CÓ, CHỈ CÂM NÍN PHỦI TRÁCH NHIỆM NHƯ KHÔNG BIẾT ! NHƯNG KHÔNG DÁM XƯNG TÊN TỰ HÀO CÔNG BỐ THÁI ĐỘ VÔ TÂM, VÔ TỔ QUỐC CỦA MÌNH !!!

2. Các nhân viên công quyền muốn CỨU NƯỚC, nhưng sợ hãi, do dự, né tránh, không dám bắt Nguyễn Phú Trọng & các Tay Sai Bán Nước Cho Tàu Ác Cộng, trở thành ĐỒNG LÕA BÁN NƯỚC.

3. Các nhân viên công quyền thụ động trước Giặc Tàu Ác Cộng đang cướp Nước quá rõ, bỏ mặc trách nhiệm CỨU NƯỚC CỨU DÂN cho ai không biết, câm nín phủi trách nhiệm như không hề nghe biết !
Chỉ chăm chăm Vì Ghế Quên Dân, Vì Thân Bám Trụ ! Thực sự ĐỒNG LÕA HỢP TÁC BÁN NƯỚC.

4. Các nhân viên công quyền HỢP TÁC BÁN NƯỚC cho Giặc Tàu Ác Cộng cướp Nước, để được địa vị, quyền lợi, tuy không đông, nhưng đang giữ các chức vụ chủ chốt, có Giặc Tàu Ác Cộng đỡ lưng.

5. Các Cơ quan, Tổ chức & người Dân chủ tâm bán đất, đảo, biển cho Tàu Ác Cộng, vì nhiều động cơ.

6. Tất cả những ai vô cảm, buông xuôi, thụ động, ích kỷ, né tránh, giả vờ không biết, hoặc quá sợ hãi.

7. Côn An đang đàn áp, bắt bỏ tù Dân Biểu Tình, Các Tòa án kết tội nặng Dân Biểu Tình, hoạt động Dân Chủ, Nhân Quyền. CHÍNH HỌ ĐÃ & ĐANG CÙNG NHAU HỢP SỨC BÁN NƯỚC !  

8. Quốc Hội bù nhìn bị gian xảo nhơ bẩn thông qua Luật An Ninh Mạng Bịt Miệng Dân sáng 12-6-2018, ÔngTrần Đại Quang chịu áp lực buộc ô nhục ban hành ngày 28-6-2018, hiệu lực từ 01-01-2019, vẫn bất lực chưa thể hủy bỏ Luật An Ninh Mạng Bịt Miệng Dân rất ô nhục nàyNgày 10-7-2018, Ông Trần Đại Quang ký thêm Lệnh Giới Nghiêm, để từ 01-01-2019, lúc nào đảng Việt Nô Cộng muốn, Chủ tịch Nước sẽ : Cấm biểu tình, đình công, bãi khóa, bãi thị, tụ tập đông ngườiCHÍNH QUỐC HỘI BÙ NHÌN & ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG ĐANG CÙNG NHAU HỢP SỨC BÁN NƯỚC.

9. Nguyễn Phú Trọng & 12 Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng đã - đang thực sự bán Nước :

II. Bán Tổ Quốc, Đất NướcToàn Quốc Dân Việt cho Tàu Ác Cộng. 20 chứng cứ cụ thể :

1. Trơ lì đồng lõa kế thừa Tội bán Nước của 11 Bộ Chính Trị đảng Việt Nô Cộng tiền nhiệm :
1.1. Nguyễn Ái Quốc hứa giao Việt Nam cho Tàu Chệt năm 1926 với 2 Đại Tướng Trần Canh & Vị Quốc Thanh của Mao Trạch Đông. Năm 1930, dịp lập Đảng Việt Nô Cộng, Nguyễn Ái Quốc kết lại với Tổng lý Chu Ân Lai :“Việt Nam và Trung Quốc tuy 2 mà 1. 1 dân tộc. 1 văn hóa. 1 phong tục. 1 tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa.” Dù lời hứa này hoàn toàn không có giá trị pháp lý.
1.2. Hồ Tập Chương=Hồ Quang=Hu Zhiming=HCM ra lệnh Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14-9-1958, trao gần trọn Biển Đông Nam Á, gồm 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa cho Tàu Ác Cộng. Dù công hàm này hoàn toàn không có giá trị pháp lý, vì trước 30-4-1975, 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa & Biển Đông Nam Á từ vĩ tuyến 17 trở xuống đang được Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý.
1.3. Ngày 19-01-1974, Tàu Ác Cộng đã cướp chiếm toàn bộ 36 đơn vị đảo, cồn, đá, bãi thuộc quần đảo Hoàng Sa đang do Hải quân Việt Nam Cộng Hòa canh giữ, 75 Chiến sĩ Hải quân VNCH hy sinh. VNCH liên tiếp phản đối. Từ 30-4-1975, Việt Nô Cộng không dám kiện Tàu Ác Cộng để đòi lại.
1.4Từ 1987-1988, Tàu Ác Cộng đã cướp chiếm các đảo Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa... thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đỉnh điểm nỗi đau là Lê Đức Anh cấm binh sĩ nổ súng, để dâng thêm 3 đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc Trường Sacho Tàu Ác Cộng ngày 14-3-1988.
1.5. Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng ký Mật ước Thành Đô, Tứ Xuyên ngày 04-9-1990 xin Tàu Ác Cộng cho Việt Nô Cộng được làm một khu thuộc trị nô lệ như Tây Tạng, trong đại gia đình Hán Hoa Tàu Chệt từ 15-7-2020.
1.6. Hiệp định 30-12-1999 trao cho Tàu Ác Cộng 720 km2 ở biên giới Việt-Tàu & Hiệp định 25-12-2000 trao cho Tàu Ác Cộng 11.000 km2 vùng biển vịnh Bắc Bộ.
1.7. 10 tỉnh biên giới sát Tàu Cộng cho Tàu Ác Cộng thuê 50 năm 306.000 hecta rừng đầu nguồn chiến lược bắc VN. Bí thư Phạm Minh Chính Quảng Ninh đã cho thuê vài nơi dọc biên giới Tàu Cộng đến 120 năm.
1.8. Từ 2008, Việt Nô Cộng tham ngu, miễn hộ chiếu cho mỗi ngày hơn 10.000 Tàu Chệt tự do tràn vào toàn Đất Việt như đất Tàu, du lịch, kinh doanh, định cư, bộ đội, làm quân Cờ Đỏ cướp phá !
1.9Tàu Ác Cộng lập các Đặc Khu Formosa Vũng Áng - Hà Tĩnh, bauxit Tân Rai-Lâm ĐồngNhân Cơ-Đak Nông,... độc lập riêng của Tàu Chệt, theo luật pháp của Tàu Chệt tự trị ngay trên Đất Việt.
1.10. Từ 2009-2010, 2 Đặc Khu Bauxite Tân Rai - Lâm Đồng & Nhân Cơ - Đak Nông đều do Tàu Ác Cộng quản lý, sẵn sàng nhấn chìm Đông Nam Bộ trong bùn đỏ. Hiện nay các sông Đồng Nai, La Ngà, Sài Gòn, Đa Nhim, sông Bé không còn tôm cá nữa, vì đã chết sạch hơn 200.000 tấn tôm cá do Bauxite Tân Rai - Lâm Đồng xả bùn đỏ ngày 19-5-2018. Quốc Dân Việt phải sống chung với nguồn bùn đỏ này : sẫy thai, quái thai, dị tật, ung thư… hàng trăm năm…

2. Từ 19-01-2011, Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư đảng Việt Nô Cộng, 10 chứng cứ Bán Nước trơ lì, lộ liễu, sâu hiểmđộc hại hơn 11 Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng tiền nhiệm :
2.11Cờ 6 sao trên truyền hình VTV của Việt Nô Cộng ngày 14-10-2011. Nguyễn Phú Trọng ôm hôn Tập Cận Bình giữa rừng cờ 6 sao, do các bé gái Việt cầm đón Tập Cận Bình ngày 21-12-2011 tại Hà Nội.
2.12. Hàng ngàn du khách Tàu trên tay cầm biểu ngữ, và trên ô ghi 5 chữ Hán: 越南 - 中国城  VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THÀNH (VN là thành phố của TQ), mặc áo hình chữ U bao quanh toàn bộ Biển Việt. Tàu Ác Cộng sản xuất bản đồ VN ghi Hoàng Sa, Trường Sa, Vân Đồn, Móng Cái, Quảng Ninh, Hải PhòngLạng Sơn, 1/2 Thái Bình, 1/2 Cao Bằng, 1/3 vịnh Bắc BộCát Bà, Bạch Long Vĩ... thuộc Tàu Chệt.
2.13. Ngày 24-7-2012 Tàu Ác Cộng lập khu hành chánh Tam Sa : gồm 3 quần đảo Trung Sa (Zhongsha, bãi Macclesfield & Scarborough, Philippines), Tây Sa (Xisha, Hoàng Sa), Nam Sa (Nansha, Trường Sa) của VN, đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa của VN, mà Tàu Chệt gọi là Vĩnh Hưng, thuộc Hải Nam. Ngày 12-7-2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA tại La Haye, Hà Lan của LHQ bác bỏ yêu sách Đường Lưỡi Bò 9 Khúc bất hợp pháp của Trung Quốc, nên T.8-2017  Tàu Chệt thủ đoạn thay Đường Lưỡi Bò 9 Khúc, lập khu hành chánh Tứ Sa : gồm Tam Sa & thêm quần đảo Đông Sa (Dongsha, Pratas, gần Hồng Kông), cũng đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa của VN, để gian tham cướp chiếm toàn bộ biển Đông Nam Á của Việt Nam & của các Nước liên quan !
2.14. Nguyễn Phú Trọng bí mật dâng cảng Hải Phòng cho Tàu Ác Cộng tự do sử dụng từ 2015.
2.15. Nguyễn Phú Trọng ngày 12-01-2017 ký với Tàu Ác Cộng 15 văn kiện bán Nước rất hệ trọng, nhất là đểTàu Ác Cộng đào tạo Cán bộ cấp cao cho Việt Nô Cộng & 2 bên hợp tác quân sự...
2.16. Nguyễn Phú Trọng diễn kịch luật 3 Đặc khu Kinh tế T.6-2018, lừa gạt Toàn Dân, trao 3 Đặc Khu chiến lược cực kỳ hệ trọng cho Tàu Ác Cộng, chỉ để hợp thức hóa việc bán Nước của Nguyễn Phú Trọng & nhóm tay sai đã dâng Tàu trước rồi. Luật Đặc Khu chưa ban hành, nhưng Tàu Ác Cộng đã xây xong các công trình ở Vân Đồn. Tàu Ác Cộng đã trợ cấp cho dân Tàu qua Vân Đồn định cư. Đặc khu Bắc Vân Phong uy hiếp Cam Ranh & Phú Quốc nối liền Campuchia còn nguy hiểm cho Việt Nam hơn. Đặc Khu là lãnh thổ bị trao 50-120 năm, 99% vào tay Tàu Cộng, 4-5 thế hệ Tàu Chệt sinh sống với luật pháp riêng, chắc chắn trở thành lãnh thổ vĩnh viễn của Tàu Ác Cộng như Tây Tạng !
2.17Việt Nô Cộng để Tàu Ác Cộng chốt cả triệu quân trên Đất Việt, như trên đất TàuHải quân Tàu Ác Cộng đã & đang khống chế Biển Việt, đánh giết ngư dân Việt ngang ngược như trên Biển Tàu Chệt, mà Việt Nô Cộng im lặng không dám kiện Tàu Ác Cộng ra tòa án Liên Hiệp Quốc.
2.18. Tàu Chệt tràn lan lấn chiếm Đà Nẵng, Bình Dương, Nha Trang, Đà Lạt… như đất Tàu !
2.19Ngày càng nhiều trẻ em - phụ nữ Việt bị Tàu Chệt bắt cóc làm nô lệ tình dục, cưỡng bức làm vợgiải phẩu lấy nội tạnglàm thịt, chế biến thức ăn tại các tiệm ăn Tàu như công luận đang thông tin.
2.20. Hiện nay Tàu Chệt trên Đất Việt đã hơn 10 triệu, trong đó hơn 1 triệu bộ đội Tàu Ác Cộng !

III. Nhờ cậy & hợp tác với Tàu Ác Cộng giết hại & đàn áp Quốc Dân Việt.
Tội ác của Nguyễn Phú Trọng & Tô Lâm đại gian cực ác, đã nhờ cậy & hợp tác với Tàu Ác Cộng, ra lệnh các Côn An đàn áp rất tàn bạo dã man Quốc Dân Việt Biểu Tình cứu Nước, dùng cả xe tăng cán chết Quốc Dân, từ sáng 10-6-2018 đến hiện nay ! 10 chứng cứ rất rõ đây :

1. Nguyễn Phú Trọng đã ra mắt Liên Minh Cờ Đỏ ngày 29-10-2017 tại Nghệ An, gồm Côn Đồ Tàu Chệt & Việt Nô Cờ Đỏ, đi đánh phá Quốc Dân Việt cả Nước. Từ sáng 10-6-2018 đến nay Côn Đồ Cờ Đỏ đang trà trộn, dùng các thủ đoạn rất ác xấu như máy phá não, nước pha thuốc độc, phá sóng wifi… để tiêu diệt & đánh phá mọi cuộc Biểu Tình của Quốc Dân Việt khắp Đất Việt. Quân đội Tàu Ác Cộng đã & đang ngang ngược rải quân đàn áp Quốc Dân Việt trên Đất Việt như trên đất Tàu, là bằng chứng nô lệ rất hèn nhục quá rõ của Việt Nô Cộng !
2. Thuê mỗi côn đồ cờ đỏ 750 ngàn VNĐ mỗi ngày, để đánh phá, cướp giật, đàn áp, đánh đập hết sức tàn bạo dã man tất cả Quốc Dân Việt đi Biểu Tình, đi đường, đi làm, hoặc đang ở nhà !
3. Cho phép Côn an & Côn Đồ Cờ Đỏ hãm hiếp Quốc Dân nữ,g loạn như người điên, đang điều trị ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa !
4. Cho phép Côn An & Côn Đồ Cờ Đỏ gian xảo hét to lên vu khống Quốc Dân Việt cướp điện thoại, để chính Côn An & Côn Đồ Cờ Đỏ mượn cớ Cướp Giật Điện Thoại, Túi Xách, Tiền Bạc Của Quốc Dân Việt, như quà chiến lợi phẩm, không bị trách nhiệm, còn được hoan hô khen thưởng !
5. Cho phép côn an đánh đập dã man, tra tấn cho đến chết, ép Dân nhận tiền mua chuộc biểu tình, nhận tội gây rối bạo loạn, từ sáng CN 10-6-2018 !
6. Quân đội Tàu Ác Cộng DÙNG XE TĂNG BRT160 đàn áp Quốc Dân Việt Biểu Tình ở Bình Thuận từ ngày 11-6-2018 !
7. Quân đội Tàu Ác Cộng & Côn an Việt Nô Cộng NÉM LƯU ĐẠN CAY vào Quốc Dân Việt Biểu Tình ở Bình Thuận từ ngày 11-6-2018 ! Cho Côn đồ Cờ Đỏ NÉM CHẤT NỔ & GẠCH ĐÁ vào nhà Cựu Tù Nhân Lương Tâm Đỗ Thị Minh Hạnh tại Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Đồng tối 26-6-2018 !
8. Quân đội Tàu Ác Cộng & Côn an Việt Nô Cộng dùng máy phát hạ âm PHÁ NÃO của Quốc Dân Việt Biểu Tình từ sáng 10-6-2018 !
9. Tàu Ác Cộng, Côn an & Côn đồ Cờ Đỏ Việt Nô Cộng dùng NƯỚC ĐỘC để lừa gạt Quốc Dân Việt Biểu Tình, bị uống lầm khắp Đất Việt từ sáng 10-6-2018 !
10. Từ 10-8-2018, Nguyễn Phú Trọng đón nhận 200 ngàn tù hình sự án chung thân do Tàu Ác Cộng cho qua Việt Nam cướp phá chém giết Quốc Dân Việt Biểu Tình & sinh sống bình thường.

IV. Dùng Luật An Ninh Mạng để bịt miệng Toàn Quốc Dân Việt, với số phiếu 423/466 thuận, do tay sai gian xảo bấm trước. Đã có 302 Đại biểu xác định họ không hề bấm nút thuận, mà vẫn có tên !
V. Bộ Chính Trị đảng Việt Nô Cộng buộc, từ 01-01-2019, Toàn Quốc Dân Việt phải quỳ yên để Tàu Ác Cộng siết cổ, vào bất kỳ lúc nào & ở đâu đảng Việt Nô Cộng muốn, bằng Lệnh Giới Nghiêm : Cấm biểu tình, đình công, bãi khóa, bãi thị, tụ tập đông người.
VI. Tội diệt chủng : Quốc Dân Việt cả Nước không an tâm tìm ra thức ăn sạch, bịt mắt liều mua thực phẩm ở chợ, trong lo sợ đã bị Tàu Chệt gây nhiễm độc, đang từ từ diệt chủng Quốc Dân Việt.
Tập Hợp Quốc Dân Việt &
Linh mục Nguyễn Văn Lý Nối kết vừa khóc vừa viết Cáo Trạng, ngày 28-8-2018. không bị xử lý gì. Có em đã bị hãm hiếp sáng 23-6-2018, bị hoản

Không có nhận xét nào: