Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Thiên đàng đây rồi

Hình ảnh nội tuyến 1
mới đi toilet vừa xong, ra thấy tin nầy lại phải đi vào lại toilet<!>
Hình ảnh nội tuyến 2
Công nghệ chắp vá thời trộm cướp ! Dọt lẹ chứ không là toi mạng.

Hình ảnh nội tuyến 3
Chỉ cần dân không "đói cơm lạc muối" là đảng có thể tự hào là "đảng quang vinh", đủ điều kiện tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa. Mà giá như nhà nào cũng đủ cơm với muối. Bao nhiêu năm nay, những câu phát biểu tương tự như vậy cứ nhan nhản bên tai, nhưng đâu đâu cũng thấy trẻ em, người già cơ nhỡ, đói kém. Chỉ là phát biểu cho có để mị dân...
Đã quá hiểu lãnh đạo xứ thiên đường, mỗi ngày 1 câu phát biểu khiến dân chửi...Hình ảnh nội tuyến 4
Hình ảnh nội tuyến 5
Hình ảnh nội tuyến 6
Hình ảnh nội tuyến 7

Hình ảnh nội tuyến 8

Hình ảnh nội tuyến 9
Mồ chôn của XHCN

Hình ảnh nội tuyến 1
Hình ảnh nội tuyến 2

Không có nhận xét nào: