Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

A Navy Aircraft Carrier Will Visit Vietnam

Photo credit: Getty
The U.S. Navy is sending an aircraft carrier to Vietnam for the first time since the Vietnam War more than forty years ago. The reason for this courtship is an attempt to woo one of China’s neighbors and rivals to counter rising Chinese military influence in the region.
<!>
The USS Carl Vinson, part of the U.S. Navy’s Third Fleet, will visit Vietnam in early March. US Navy aircraft carriers were a frequent sight off the coast of Vietnam in the 1960s and 1970s, during the Vietnam War. North Vietnam’s victory in 1975 means that, in effect, Carl Vinson will be visiting the same government that the Navy bombed during the war. Relations between the United States and Vietnam were normalized in 1995, and Washington lifted the embargo on weapons sales to the country in 2016.
Photo credit: Therence Koh - Getty
Vietnam, which shares a border with China, has long resisted the power and influence of its much larger neighbor. Hanoi has had several wars with Beijing over the past two thousand years to maintain its political independence, the latest taking place in 1979.
Beijing’s insistence that it controls 90 percent of the South China Sea has trampled competing claims by its neighbors, including Vietnam. The United States, which opposes Beijing’s claims, has been soft-selling the idea of military ties to many of China’s neighbors, Vietnam included.
Meanwhile, this summer the hospital ship USNS Mercy will visit Vietnam as part of a broader tour of Southeast Asia. A report in Defense News says the Mercy will visit Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, and Vietnam as part of the Pacific Partnership program, an annual program that provides free medical and humanitarian services to remote communities throughout southeast Asia. While the services the Pacific Partnership program are important to these communities, the program does raise the profile of the United States throughout the region and generate positive publicity.

Không có nhận xét nào: