Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

ÔI! VĂN HÓA THỜI ĐẠI RỰC RỠ NHẤT TRONG LỊCH SỬ VN


Đây là 3 trong 1 bộ rất nhiều ảnh nghệ thuật của xứ thiên đường.<!>
Lời bàn:
- Nhìn vào bộ ảnh là đánh giá được văn hoá xứ này, tinh tế và nghệ thuật đến đâu?
- Nhìn vào là đánh giá được con người, từ già đến trẻ nhận lời làm mẫu chụp bộ ảnh này.
 
Ôi, văn hoá nước tôi.Source: https://xuandienhannom.blogspot.ca/2017/03/oi-van-hoa-thoi-ai-ruc-ro-nhat-trong.html

Không có nhận xét nào: