Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Người Ăn trộm dạy con..

Con có mun c cuđi mình phi sng trong cm giáđ phòng, s hãi, trn chui trn li... thế na không?

<!>Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề, một hôm, con trai lão ngỏ ý muốn học nghề của cha. Vốn biết đây là một việc xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định. Một hôm, tên ăn trộm nghĩ ra kế liền dẫn con đi với lý do để... thực tập.
Hai cha con đến mt nhà giàu cóđánh b cho lũ chó chết mê mt xong, đo chích đào ngch, khoét vách dt con chui vào nhà.
C nhà ng say như chết. Tên trm thy mt cái rương to còn trng bèn gi np rương bo con:
- Con chui vào đây, ht hếđ đc b vào bao cho cha.
Thng con y li, đo chích liđóng np gài khóa li ri ln ra khi nhà, hô hoán lêĩ:
- Ăn trm! Ăn trm!
Ch nhà bng tnh, thy nhà b khoét vách, dáo dác tìm kiếm hi lâu, không thđng tĩnh liđi ng li. Con trai đo chích nm chếđiếng trong rương, tái tê vì s và gin cha khôn t.
 
Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu 'chít… chít…' để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột.
Thng bé lin nhm dy, tđèn, xô ngã ch nhà, tông ca chy mt mch. Ch nhà lc tc kéo nhau, va hô hoán vađui theo. Thng bé chđếđường cùng thì gp cái giếng, nó vi vàng ôm mt cđá to ling xung giếng và tri hô:
- Thng ăn trm rt xung giếng ri Làng xóơi!
Mi ngườđ xô nhau kéđến giếng đ bt trm. 

Thng bé chy thng v nhà. Gp cha, thng bé oà lên khóc và không tiếc li oán trách cha. 

Lão đo chích mm cười nói:
- Khoan đã… Con hãy nói cho cha nghe lúc b nht trong rương và lúđang chy trn con thy thế nào?
Cậu con kể lại từ đầu đến cuối cho cha nghe. 

Lão tươi cười nói:

 "Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn lủi... thế nữa không?". 

Cu bé im lng nhìn cha!

Cha quên khuyên con là: 

'Muốn ăn trộm ,ăn cắp hay ăn cướp mà không sợ ai cả thì nên gia nhập đảng cộng sản Việt Nam,

Lấy hết tài sản của dân cả nước mà vẫn an toàn.

Không có nhận xét nào: