Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Estate Sale - Phan

Image result for hình ảnh một nhà bán gara garasales
Hi mi qua M, lđu thy tm bng ghi là Estate Sale c góđường, tôiđoán là mt hình thc bán bđ cũ trong nhà. Như bày bá Garage thì gi làGarage Sale; bày bán  sân sau nhà thì gi là Yard Sale; dn nhà thì người ta bán bt nhng th không tiđem theo vi bng cm là Moving Sale, cònEstate Sale… chc cũng tương t.<!>
T dn là v phi tra t đin, nhưng ri tôi quên luôn! Nh li nhng ngày miđến M, ra đường thy ch gì không hiu thì c nh lòng v tra t đin, nhưng bao gi cũng quên nhiu hơn là nh.

Trò chuyn thêm vi cô bn, tôi mi hiu ra Estate Sale là bán toàn b đ đc trong nhà: t ly tách mung chén, đến quáo, giường ng, t trà, b th; ti ctranh, tượng, đ k nim Nhưng giá bán ca Estate Sale không r như Garage Sale, Yard Sale, hay Moving Sale vì không phi là đ tha trong nhà. Lý do bán hết các th trong nhà vì ch nhà phi vô vin dưỡng lão chng hn; nhng người già neo đơy không có thân nhâđ có th cho li, nên h bán hết, bán sch, vi giá cao hơn báđ cũđ tha ca Garage Sale, Yard Sale, hay Moving Sale…

Câu chuyn v Estate Sale như mt hiu biết thêm v đi sng M trong đóc mi tđnh cư ca tôi.  
Cho ti mt sáng cui thu, đã by gi nhưng mt tri còn chưa ló dng.  
Tôi đi thay quáđ lêđường, đi giúp mông bn già. Hôm nay ng bán Estate Sale. Tuy hn chín gi nhưng tôđi sđ có thi gian ngi ung viông bình trà. Bđêm qua thao thc v ông, tôi nghĩ sau hôm nay, có th là ln cui tôi gông trong đi. Nh li, tôi quen biếông chng năm, by năm trước, dp tôi phng vn Cu Thiếu tướng Đ Kế Giai  Trung tâm sinh hot cao niên trong thành ph. Bđó, chính ông đã đến bt tay tôi trước, hi tôi có phi làPhan mà ông thường đđó không?

Tôi có cm tình ngay vi mt người ln tui, hin lành, đôn hu. Tình thân chưa có nhưng lòng cm mến thì nhiu, tôi cho ông s đin thođ tiếp tc nói chuyn vào dp khác bi tôđang bn vi cuc phng vn… Biết thế, nhưng khi có thi gian rnh thì tôi vđi chơi vi bn tr nhiu hơn; Chkhi cn hi, là cn ti người già thì tôi mi nh tông S cho và nhn co giãn theo tuđi thì tôi co ông giãn. Đó là ý nghĩ hôm tri mi chm thu, tôi gông, mông đi ung ly cà phê vào mt sáng cui tun. Hôđó, tôi không có gì đhông mà ch là bng nh ti mngười bn mà qu thi gian ca ngườđó không còn nhiu nên tôi dành thi gian rnh ri có được cho ông. Hôm đó ông nói vi tôi là“…anh cũng đã già.  

Hôm đu thu đó, hi thăm ra mi biết, v ông đã qua đi hi hèÔng không cho tôi biết vì bà đi thăm con gái vi cháu ngoi bên Cali, b đt qy và mt luôbêy. Ông mun đưa bà v Dallas đ lo ma chay vì bà đã sng  Dallas my chc năm. Nhưng người con trai ông sng  Dallas thì li mun em gái lo ma chay cho m luôn bên Cali cho tin. Cái lý ca anh ta đưa ra là chế M thì lo ma chay  đâu cũng ch là cái nhà quàn như nhau…

Ong không rượu bia, không thuc lá. Nhưng hôđu thu đóông t tay mượn điếu thuc lá đang cháy d trên tay tôi; ông hút mt hơi thuc tht sâu, ri tr li tôi. Tôi s ông sc, nhưng ông không sc như tôi sÔng nh khói chm rãi, vàchìm vào tâm s
“Tôi chưa bao gi nói vi anh, cũng không nghĩ ti chuyn nói vi ai. Nhưng ni bun trong tâm khm tôi ln dn như mm bnh ung thư ti hi bc phát. Tôi biết là trước sau gì cũng chết, tôi không s chết, ch bun lòng người làm cha mà không biết dy con mình
“…V chng tôi ch có hai người con”. Lo được cho thng lăn hc ti ra đi hc không phi n tin hđng nào. Nó đi làm, lãnh lương ct riêng vào trương mc nhà băng ca nó. Ngày ngày vn v nhà ăn, , cha m lo. Nó cho đó là li sng M, và nó chn cách sng y.

"Cha m đng tc mch vào thu nhp ca con cái". Nhưng khi nó mun ly vợ thì nó chn li sng ca người Vit là dù sng  đâu trêđa cu thì chuyn cưới hi ca con cái, cha m người Vit cũng đng ra lo cho con.
“Thế là v chng tôi lo cưới v cho con trai. Tôi không ly gì làm bun lòng vì cha m tôi cũng đi cưới v cho tôi khi xưa. Nhưng ri con tôi mun mua nhà. Nó trình bày vi v chng tôi, nó mua nhà trăm rưỡi, cn mượn nhà băng mt trăm ngàn, nếu tr trong ba mươi năm thì tng s tin nó phi tr cho nhà băng lên ti ba trăm ngàn. Nghĩa là mt trăm ngàn vn vi hai trăm ngàn tin li trong ba mươi năm. Nó mun cha m giúđ cho nó mượn mt trăm ngàn, đ nó tr dt căn nhà ngay khi mua, không phi tr tin li cho nhà băng. Nếu nó phi tr ra s tin ba trăm ngàn trong ba mươi năm, thì mười năm cho mt trăm ngàn. Nó s tr cho cha m mt trăm ngàn trong mười năm là kh năng có th.
“Tôi bđu tht vng v con trai tôi. Vì gom hết tin 401-K ca cha m thì đủ mt trăm ngàn cho nó mượn. V chng đã v hưu thì tin già gói gém cũng đủ sng, nhưng tiđâu lo cho con em nó còn trong đi hđ khi mượn n hc như nó? Tôi suy nghĩ nhiđêm, đng nào cũng mt con ri! Đó là cái giá phi tr cho mưu cu tương lai ca con cái. Tôđưa nó đến M ch t nó đâđi mt mình được. Tôi sinh ra nó, ch nó đâu t xut hin trêđi nàđược…
“Nhưng tôi tht bi trong chuyn dy nó sng đùm bc vi người thân. Tôi có lđã đ nó hp th li sng ích k ca x s này. Đng nào tôi cũng mt con ri. Nếđng ý cho nó mượn mt trăm ngàn không tin li là tôđã thng thn nhìn nhn mình thua cuc; không bao gi dđược con quay li li sng đùm bc nhau ca người Vit mình na. Nhưng t chi nó… thì tôi mt luôn vVì mẹ nào ch thương con, thương càng mù quáng tình mu t càng lên ngôi.
Nó tr li cho tôi câu hi, tiđâđ lo cho em nó? Thì ba m ly tin con trả hàng tháng đ lo cho nó. Tôđnh hi câu hi quan trng nht theo kinh nghim ca tôi là‘Nhưng con có chc là con s tr cho ba m hàng tháng. Hay tr vài tháng ri quên luôn?’
“Tôi thương v tôi nêđã làđiu tôi biết trước nhưng vn làm là tôi cho con trai tôi mượn mt trăm ngàn. V tôi mt tinh thn nhiu năm sau đó vì đúng là nó không tr. Nhưng chúng tôi được tri pht cho lđa con gái mun màng. Nó là ngun an i, nim vui còn li cho v chng tôi. Lúc nào nó cũng vui v nói là ba m chết ri thì tài sn cũng đ li cho anh em con thôi. Thì anh Hai cn trước thì anh Hai ly trước. Ba m đng có gin anh Hai na, ch tn hao sc kho cho ba m thôi. Còn con, n hc thì ai đi h M mà không n. Chng con ra trường thì con tr. Ba m đng lo na…
Con bé lc quan nói sao làm vy. V sau, nó ly chng bên Cali nên v Cali sng. V tôi mun bán nhà, dn v Cali  vi con gái thì thng con trai không cho đi vì bà ni ph Dallas đ trông con cho v chng nó đi làm…Đến cái chếđt ngt ca m nó. Tôi muđưa bà y v Dallas đ lo ma chay vì bà y sng  đâđã như là quê hương. Nó ngi tn kém nên lý l bt dung tình vi c cha m. Tôi không bun sao được anh 

Ôi, cái hôm đu thu đó! Nh li sao mà bun. Và ti sao li có hôm nay, tôi đến giúông bbán Estate Salebán hết gia tài mt lđ giã bit. Bui chiu cuđi như không gian thu tràn ngp lá vàng bay, nhng ny n mùa xuân, khoe sc h, thu úa, đông v Người ta có sng ti trăm tui thì mùa thu thmt trăm ca cuđi cũng phi ri b ngôi nhà không cn bđèn gia nađêm cũng biết lđi ti nơi mun ti; bán b c cái thìa khuy ly cà phê mi sáng đã không th nh ni nó có trong nhà t bao gi mà người gia ch ch nhchc là khuy ly cà phê bng cái thìa khác s không ngon; bc tranh mua garage sale có vàđng bc hi mi qua M, nhưng không có nó trên tường nhàthì c tưởng mình đang  chơi nhà bn, hay nhà bà con ch không phi nhàmình; đến tiếng cáđng h nhà mình cũng khác hn tiếng đng h nhà khác màch có mình phân biđược li còn nđt quê hương trên bàn th, hi ra đi mình mang theo đ nh đường v. Nhưng nó nm im lng đã bn mươi năm. Bây gi ngườđem nó đi còn gi li nm xương  quê người thì nđt quêhương y tr thành oan nghit. Cho không ai ly, bán chng ai mua, mà ném qua ca s thì hóa ra mình đã biến thành thú vt.

Tôi a nước mt trên tay lái, làm sao ông bn tôi có th sng sau hôm nay khi chính tay tôi bán hết nhng gì đã gn bó vông c đi. Tôi, chính tôi, đã tiếp tay thn chết sm bông ri b thói quen và k nim; ri ri b ti người thân; cui cùng là ri b cuđi Nhưng nh li tâm s đu thu công, ông đi dđám tang ca v ông bên Cali như người quen biết cũ, my chc năm v chng còn li cái trng không trong lòng già; con trai ông đi d đám tang ca m dng dưng đến mđường v, anh ta nhông trên phi cơ là ba phi làm di chúc căn nhà li cho con, vì ba đđt ngt như má thì chính ph ly nhà

Tôi nghĩ chc anh ta không ch mun ly căn nhà đã tr hết mà mun ly luôn cphn bo him nhân th ca cha nên mi chc giông đúng thđim tinh thn và th lc công suy kit nht sau my ngàđám tang bên Cali. Tôi biết anh ta, có gp mt vì Dallas đâu có my nhà hàng ca người Vit. Nhưng chưa chào hi anh bao gi đ ct gi bí mt cho cha anh  là bn tôi. Anh là ai trong gia đình ln ca anh, gia đình nh ca anh, trong xã hi anh đang sng tôi không quan tâm tđa v hay tên tui ca anh  đa phương. Tôi ch biết là tôiđã có li vi mt người không có li gì vi tôi là anh. Tôđã đng ý vi con gái công bn, dù ch nghe ông k:

“…Con còn phđi làm và lo lng cho gia đình con. Con không th chăm sóc cho ba mi ngày như má. Nhưng má mt ri thì ba không th  mt mình. Ba cóchuyn gì, không ai biết, không ai hay làm sao con yên tâm. Con xin ba giao hết nhà ca cho anh Hai mun làm gì làm bên Dallas. Ba v Cali vi con. Ba ph vin dưỡng lão vì con không th và không có thi gian đ lo cho ba nhưmá. Nhưng vài hôm con s có thi gian ghé thăm ba mt, hai tiếng đng h; con nđược gì ngon, con đem vô cho ba ăn ba có chuyn gì, người chăm sóc cho ba s báo ngay cho con, con vô ngay vi ba

Tôi có tào lao lm không khi khi không lên tiếng v chuyn nhà người khác? Tôi nói vông hôđu thu…

“Chia bun vông v s mt mát người thân nht công mà tôi không biết, cho dù ông có cho hay thì tôi chc cũng không có điu kin bay qua Cali đviếng tang ca bà. Thôi thì ngày nào còn sng hãy tính chuyđi cho xong đêm xuôi khi ra đi. Ông bà đã giúp con trai không phi n tin hc. Tôi tính nhanh là đã cho anh ta năm chc ngàn. Ông bà cho mượn mt trăm ngàn mua nhà và không hoàn li. Vy là ông bà đã cho con trai mt trăm năm chc ngàn. Nên bây gi ông bán căn nhà đã tr hết mà ông đang , cũng c mt trăm năm chc ngàn. S tiđó cho hết con gái, là công bng vi con cái.
“Ông v Cali sng vđ ngh ca con gái là hoàn toàn hp lý. S tin bo him nhân th ca v ông, gi con gáđ lo cho ba nhng ngày cuđi ba, lo c hu s cho ba. Tha thiếu gì thì tôi tin là con gáông không tính toán vông. Còn phn bo him nhân th công thì di chúc li cho con gái. Nhưng ch nh cô ta qun lý s tiđó đ v sau chia đu cho hết cháu ni, cháu ngoi công bà. C đa nào vô đi hc thì được nhn mt khon tin do ông bà đ li cho con cháăn hc. Tôi biết, vđà lm phát và trượt giá  nước M thì s tin hc bng min hoàn li cho con cháu s không nhiu, nhưng rt có ý nghĩa v mt tinh thn vi đi th ba ca gia đình ông trên nước M

Câu chuyđu thu mđó mà đã cui thu ri! Ông bn tôđúng là ngườđlượng như tôđã tin ông như thếÔng giao căn nhà cho con dâu đ cho mướn kiếm thêm tin ch cho cháu nông được sng sung túc hơn. Ông di chúc li căn nhà cho con dâu công ch không bán. Giy t xác quyết là tài sn riêng ca con dâu, “đ nh v chng con xy ra chuyn bt trc gì sau khi ba mt. Thì ba m ch giúđược con mt ch  đ nuôi mđa cháu ni ca ba m. Cơn con.”

Ông cho hết con gái khon tin bo him nhân th ca m cô y. Ông nghe tôi v khon tin bo him nhân th công. Ông ch còn gi li hàng hà k nim trong tng đ vt mà tôđang bán ra cho nhng người không quen biết. Thế nênmông lc thn trông theo tng k nim vĩnh biông ln cui khi ra ca mt mám gia đình đã ti hi kết.

Bui sáng mt ngày cui thu mà tôi s không bao gi quên hình nh mt ngườiđàông bit x lúc cuđi, tay khép li cánh ca nhà mình ln cui, bình thn nói vi vthôi, mình đi nghe em…” là di nh ca bà mà ông k nách đkhoá ca ra đi...
Ngoài đường, nhng trang trí cho ngày l Halloween đã lêđèn dc lđi. Tôi nhìông th b ra xe mà thy mt kiếp ngườđến vi cuđi cách nay tám mươi năm, ch có tiếng khóc là gia tài thì hôm nay là món cui cùng Estate Sale. Bông trm ngâm bui sáng, th dài bui trưa, ri ngn l bui chiu theo tng k nim vĩnh biông ra đi. Nhưng cui ngàông li mm cười vi di nh v lúc khoá ca, cái nháy mt tinh nghch công vi di nh bà là bng chng ông đến vi cuđi này bng mt tiếng khóc, nhưng khi ra đông đã đem theo mt người tình. Tôi nhìn theo ông y tan vào thế gii ma qu và màđêm ph v. Nhìn li mình sau mt ngày tiếp tay thn chết, nách tôi kp chai rượu thn chết thưởng cho tôi nhưng quân sĩ ca thn chếđã giao ln vào nhà mt người không ung rượu nên phi nm ch ti Estate Sale công bn.

Ti Estate Sale ca tôi, cũng là kinh doanh t vn mt tiếng khóc chàđi, tôi s kp nách mang theo được gì lúc ra đi? Ch biết chai rượu thường nhưng đlâu năm cũng ngon như nước cam tuyn t đu tiên mng ti phin mun sau. Đâđó là thơ Bùi Giáng. Nên, ung xong ly rượu cùng nhau/ hn rng mãi mãi quên nhau muôđi
Khi hiđược thơ Bùi Giáng thì cuđi coi như đã tàn thu. Còn bn?

Phan

Li bàn vi nhng người cao tui:
• Đng lo lng v nhng gì s xy ra sau khi bn ra đi. Khi đã tr v vi cát bi, bn s chng b nh hưởng bi li khen hay tiếng chê.
• Bn nên tiêu nhng món cn tiêu, thưởng thc nhng gì nên thưởng thc, tng cho thiên h nhng gì bn có th cho đng đ li tt c cho con cháu. Bn chng h mun chúng tr nên nhng k ăn bám.
• Đng lo lng qúa nhiu v con cái. Con cái có phn s ca chúng và chúng st tìm cách sng riêng. Đng tr thành k nô l ca chúng.
• Đng mong ch nhi con cái. Con biết lo cho cha m, dù có lòng nhưng vn quá bn rn vì công ăn vic làm và các ràng buc khác nên không th giúp gì bn.
• Các con vô tình thì có th s tranh giành ca ci ca bn ngay khi bn còn sng, thm chí còn mun bn chóng chếđ chúng có th tha hưởng nhng gìbđ li. Chúng cho rng chuyn tha hưởng là điu dĩ nhiên. Ngược li, bn không th đòi d phn vào tin bc ca chúng.
• Đng đánh đi sc kho vi tài lc na. Bi vì tin bc có th không muađược sc kho. Khi nào thì bn thôi làm tin? Có bao nhiêu tin là đ? Tt cđu vô nghĩa khi bn ra đi.
• Dù bn có c ngàn mu rung, bn cũng ch ăn khong 3 lon go mi ngày. Dùbn có vài ba bit th, bn cũng ch cn mt ch rng 8 mét vuông đ ng nghban đêm. Thế cho nên, hãy sng vui v.
• Đng so sánh vi người khác v danh vng và đa v trong xã hi. Hãy so sánh v hnh phúc, sc khe và tui th Đng lo nghĩ v nhng chuyn mà bn không th thay đi. Chng ích gì mà li còn làm hi cho sc khe.
• Bn phi to ra s an lc và tìđược nim hnh phúc ca chính mình. Min làbn phn chn, nghĩ toàn chuyn vui và làm nhng vic bn mun mi ngày mt cách thích thú… Đó chính là bđã sng hnh phúc tng ngày.
• Mt ngày qua là mt ngày mđi, nhưng mt ngày trôi qua trong hnh phúc làmt ngày bn có được.
• Khi vui thì bnh tt s mau lành. Khi hnh phúc thì bnh s chóng hết. Khi bn vui và hnh phúc thì bnh chc s khó len vào.
• Vi tính khí vui v, vi th thao th dc thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mt tri, thay đi thc phđa dng, ung thuc b va phi hy vng rng bn s sng thêm 20 hay 30 năm...
• Trong rng có nhiu câđi th c ngàn năm, nhưng người sng th đến 100 tui không nhiu. Th lm cũng ch sng đến 100 tui (t l 1/100.000 người).
•  tui 40, nếu th đến 70, bn S CÒN 30 năm.  tui 60, nếu th đến 80, bn CH CÒN 20 năm. Bn không còn bao nhiêu năđ sng, bn không thmang theo nhng gì mình có, cho nêđng tiết kim quá mc.
• Trên 50 tui, MNG TNG NĂM… Qua 60 tui, MONG TNG THÁNG Đến 70 tui, ĐM TNG TUN 80 tui, ĐI VÀI NGÀY Đến 90 thì ngơ ngác mt mình vi gi phút kéo dài thăm thm!

Nguyn Ngc Chính

Không có nhận xét nào: