Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

LỖI THỜI ! - Thơ Mai Đặng

Inline image

Máu chảy trong con máu Triệu Trưng
Quân tàu, quyết chẳng chịu khom lưng
To đầu bác đảng ưa dua nịnh  ?
Lớn óc cha ông thích bợ bưng ?
Đất nước vùng lên cùng tuổi trẻ     
Quê hương tụt hậu bỡi lừng khừng 
Già đầu bỏ thói ôm quyền lực
Tuổi trẻ lên thay tổ quốc mừng !

Mai Đng

Không có nhận xét nào: