Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Toàn bộ video buổi họp của 2 phe: ủng hộ và phản đối NQ 3.8 "Cấm Treo Cờ Đỏ" của San Jose City - VietVungVinh

Buổi họp của phía ủng hộ Nghị Quyết 3.8 cấm treo cờ đỏ của thành phố San Jose

<!>


Buổi họp của phía phản đối Nghị Quyết 3.8 cấm treo cờ đỏ của thành phố San JoseToàn bộ Hội Đồng Thành Phố San Jose đồng thuận cấm cờ đỏ CSVN bằng nghị quyết 3.8

Không có nhận xét nào: