Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

VTLV: Tin Rất Vui! - Lê Văn Hải


Tin Rất Vui!
VTLV ngoài Quỹ Sinh Hoạt, nay lại có thêm một Quỹ Từ Thiện! do Chị Kiều Mỹ Duyên thân tặng. *Bất cứ sinh hoạt nào có tính cách giúp đỡ, trong mục đích từ thiện, nhân đạo, đều có thể trích từ quỹ này! Tất cả số tiền bán sách, ân nhân ủng hộ Tác phẩm “Hoa Cỏ Bên Đường”, ra mắt cuối tuần vừa qua, tại San Jose và Sacramento, đều được tặng hết cho VTLV! Gồm:
-2,264 đô la, thu được tại 70 W. Hedding.
-254 đô la, tại Nhà hàng Cao Nguyên
-900 đô la tại Sacramento
-500 từ TS Đỗ Văn Học
-100 từ TS Trần Minh Lợi

TC: 4, 098 đô la!
<!>

Chưa có Buổi Ra Mắt Sách nào…nhàn nhã! ngồi không, bán sách, mà lại thu được con số…dữ dội như thế! Ai nói “văn chương hạ giới, rẻ như bèo!”

Hải sẽ bàn giao số tiền này, cho Cô Tracy thủ quỹ.

VTLV có duyên, “hưởng ké” những phúc đức của Chị Kiều Mỹ Duyên!

Cảm tạ tấm lòng của Chị nhiều.

Những việc làm bác ái, từ bi của Chị, Thiên Đàng, Niết Bàn, nơi đâu cũng muốn…mời Chị vào! Vì khó có ai làm được như Chị cả!

Rất ngưỡng phục!


Không có nhận xét nào: