Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Vietnamese American Roundtable


To our community,

The poor air quality over the past week was a reminder that we cannot take our environment for granted.  The wildfires that hit our state get bigger every year, and the impact only magnifies.  Being prepared for an emergency seems to be a way of life now, but we must explore ways to mitigate these problems as well.  The good news is that changes in the weather will help air quality get better.  Please remember to check the air quality before you plan outdoor activities.
<!>
Last week, VAR kept our programming running.  We brought back Betty and Ly from Santa Clara County to update us about moving from the purple tier into the red tier and what it means for us.  We hosted another session of our SEEDS program with Jimmy Patel Nguyen - founder of Refugene -  to talk about recording our family history.  We also had a movie night to watch the Netflix Documentary “13th” to keep ourselves motivated and educated about how we can be strong allies with the Black community.
LINK to VAR’s Facebook page; LINK to Bilingual COVID-19 Resources
CITY OF SAN JOSE LOOKING FOR VOLUNTEERS TO HELP WITH CENSUS
Though there is some uncertainty as to when the Census period will end, we must still take advantage of the time that we have.  The City of San Jose is looking for volunteers to help do more outreach to our community, particularly those who are bilingual.  This is important because every person who is counted can bring between $1500 to $2000 to San Jose through grants and federal funding.  If you are interested in helping, please reach out to Nguyen Pham at 408-478-5965 or nguyen.pham@sanjoseca.gov.
Also, enumerators are out and about to visit the households that have not yet filled out their Census.  They are here to help our community!  We have put together a video to share what to expect if an enumerator visits you!
VIETNAMESE ADVOCACY MONTH CONTINUES
Last week, the Vietnamese Advocacy Month program focused on healthcare and labor rights.  This week, the program shifts to focusing on immigration as UNAVSA hosts a panel to discuss stopping direct transfers & fighting the deportation of Vietnamese community members in California.  You can find more information about weekly events on the website or on Facebook.
VAR’s advocacy extends into civic engagement and the November elections as well as we prepare summaries of the issues that we will be called to vote on.  This Saturday will be the 2020 Silicon Valley Asian American and Pacific Islander Civic Leadership Program, which you can still register for.  Additionally, the VAR Board has voted to support Proposition 16, which would repeal Proposition 209 and provide more opportunities for communities of color to access higher education and business support.
Quick Note
This week’s pop-up testing site is at the Overfelt High School gym (1835 Cunningham Avenue).  You can visit anytime through September 18, from 11am to 5pm.
Stay safe and stay healthy!

Thưa quý vị!

Chất lượng không khí trở nên tồi tệ trong tuần qua là một lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta phải góp phần gìn giữ môi trường. Các đám cháy rừng xảy ra quanh chúng ta mỗi năm một lớn hơn và gây ra nhiều tác hại hơn. Chúng ta phải luôn giữ tinh thần sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp trong cuộc sống thường nhật nhưng chúng ta cũng nên nên  tìm cách giảm thiểu những tình trạng xấu này. Một điều hiển nhiên rằng sự thay đổi theo chiều hướng tốt của thời tiết sẽ giúp chất lượng không khí tốt hơn (better). Xin hãy nhớ kiểm tra chất lượng không khí (air quality) trước khi quý vị lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời.
Vào tuần trước chương trình hàng tuần của VAR vẫn diễn ra như thường lệ. Chúng tôi đã mời cô Betty và cô Ly (Betty and Ly) từ văn phòng Quận Hạt Santa Clara để cập nhật cho mọi người về việc chuyển từ cấp độ màu tím sang cấp độ màu đỏ và những ảnh hưởng của sự việc đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi đã tổ chức một buổi hội thoại khác cho chương trình SEEDS với sự góp mặt của anh Jimmy Patel Nguyễn - người sáng lập tổ chức Refugene. Chúng tôi cũng đã tổ chức một đêm chiếu bộ phim tài liệu “13th" nhằm tự tạo động lực và tự học hỏi cách thức để trở thành đồng minh mạnh mẽ với cộng đồng người da đen.
Truy cập vào trang Facebook của VAR; Truy cập vào tài liệu COVID-19 song ngữ
THÀNH PHỐ SAN JOSE TÌM KIẾM CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN GIÚP ĐỠ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA DÂN SỐ
Mặc dù thời điểm kết thúc của việc điều tra dân số vẫn chưa cụ thể, chúng ta nên càng phải tận dụng khoảng thời gian đang có. Thành phố San Jose đang tìm kiếm các tình nguyện viên để tiếp cận nhiều hơn với cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là những người nói được hai thứ tiếng. Điều này rất quan trọng vì mỗi người được tính có thể mang từ $ 1500 đến $ 2000 cho San Jose thông qua các khoản trợ cấp và tài trợ liên bang. Nếu quý vị muốn giúp đỡ, vui lòng liên hệ với anh Nguyên Phạm tại số 408-478-5965 hoặc email nguyen.pham@sanjoseca.gov.
Hiện tại có nhiều các nhân viên kiểm tra dân số đã tham gia và sắp đi thăm các hộ gia đình chưa cung cấp thông tin cho cuộc tổng điều tra. Họ mong muốn giúp đỡ cộng đồng của chúng ta! Chúng tôi đã tổng hợp một video để chia sẻ những điều sẽ xảy ra nếu nhân viên kiểm tra dân số đến thăm quý vị!
THÁNG VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI VIỆT VẪN TIẾP TỤC
Tuần trước, chương trình tháng vận động vì người Việt Nam (Vietnamese Advocacy Month) tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe và quyền lao động. Tuần này, chương trình sẽ tập trung vào vấn đề nhập cư và UNAVSA sẽ tổ chức một buổi hội thảo để thảo luận về việc ngừng trục xuất trực tiếp và chống lại với việc trục xuất các thành viên cộng đồng người Việt ở California (stopping direct transfers & fighting the deportation of Vietnamese community members in California). Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các sự kiện hàng tuần trên trang web hoặc trên Facebook.
VAR ủng hộ sự tham gia của người dân và cuộc bầu cử trong tháng 11 và chúng tôi sẽ chuẩn bị tóm tắt của các vấn đề trong hạn mục bỏ phiếu. Thứ bảy tuần này sẽ diễn ra chương trình 2020 Silicon Valley Asian American and Pacific Islander Civic Leadership, hạn ghi danh (register) vẫn còn. Ngoài ra, hội đồng quản trị của VAR đã bỏ phiếu để ủng hộ Dự Luật 16 để thay thế Dự Luật 209 và Dự Luật 16 sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các cộng đồng da màu tiếp cận với giáo dục đại học và hỗ trợ kinh doanh.
CẬP NHẬT
Địa điểm xét nghiệm COVID-19 của tuần này là tại phòng tập thể dục của Trường Trung học Overfelt (1835 Cunningham Avenue). Quý vị có thể ghé đến từ hôm nay cho đến ngày 18 tháng 9, từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Thân chúc sức khỏe.
Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Vietnamese American Roundtable, All rights reserved.
You are receiving this email because you have attended one of our VAR events, have volunteered with VAR, or signed up to receive communications.

Our mailing address is:
Vietnamese American Roundtable
84 W Santa Clara St Ste 790
San JoseCA 95113-1810

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Không có nhận xét nào: