Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Âm mưu cưỡng chiếm Thánh Thất Cao Đài tại Hiếu Xương, Phú Yên - BS Đỗ Văn Hội

HDLT - letterhead march 20.bmp

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC HẢI NGOẠI
Email: overseas.ifcvn@gmail.com. Tel 407-927-0014. Website: https://hdltvn.org/
---------------------------------------------------------------------------
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Số: 102-TB/VPLL/18-6-2020
V/v: Âm mưu cưỡng chiếm Thánh Thất Cao đài tại Hiếu Xương, Phú Yên

Theo tin từ Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền (độc lập với nhà cầm quyền CSVN) từ trong nước, vào ngày 18 tháng 6 năm 2020 (Việt Nam), một nhóm người xưng thuộc Cao Đài quốc doanh, với sự hỗ trợ của công an thường phục đã kéo đến Thánh Thất Cao Đài tại Hiếu Xương thuộc Tộc Đạo Hiếu Xương, Châu Đạo Phú Yên để đòi chiếm thánh thất này. Theo Chánh trị sự Nguyễn Hà, một chức sắc hiện tại của thánh thất thì nhóm quốc doanh nói có “Huấn Lịnh” bổ nhiệm chức sắc quốc doanh để tiếp quản Thánh Thất nhưng bị đồng đạo địa phương phản đối dữ dội. Sau thời gian đôi co thấy không xong, nhóm người này bèn bỏ đi.
<!>
Xem video

Trong cùng ngày, nhà cầm quyền địa phương đã đưa giấy triệu tập Chánh Trị Sự Cao Văn Minh (hiện cai quản Thánh Thất Hiếu Xương), lên gặp Ủy Ban Nhân Dân Phường vào lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày để “trao đổi một số vấn đề tôn giáo” (xem hình đính kèm). “Thư mời” đề ngày ngày 18-6-2020 do phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Nguyễn Văn Chiến ký.
Cũng theo nguồn tin này, đây có thể là tiến trình nhà cầm quyền chuẩn bị cưỡng chiếm thánh thất Cao Đài tại Hiếu Xương để trao cho Cao Đài quốc doanh nhằm triệt hạ giáo hôi Cao Đài Chơn Truyền độc lập với nhà cầm quyền.
Chúng tôi khẩn loan tin này để báo động cùng các cơ quan nhân quyền quốc tế, nhất là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, quý cộng đồng, tổ chức, đồng bào trong và ngoài nước để lên tiếng tố cáo âm mưu đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN, đồng thời vận động quốc tế can thiệp bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam trong đó có giáo hội Cao Đài đã bị bách hại sau ngày 30-4-1975. Năm 1979, Tòa Thánh Tây Ninh đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế trao cho Hội Đồng Chưởng Quản, tức Cao Đài quốc doanh do nhà cầm quyền lập ra.
Kể từ năm 1975, nhà cầm quyền CS thường xuyên bách hại các tôn giáo độc lập không chịu lệ thuộc nhà nước. CTS Hứa Phi, đại diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền, là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã bị nhà cầm quyền sách nhiễu nhiều lần, có lần cho côn đồ trùm đầu cắt râu, đánh trọng thương phải nhập viện, hiện vẫn còn dư chứng.Chúng tôi sẽ thông báo thêm nếu có tin gì mới.
Kính xin quý vị vui lòng phổ biến thông cáo này.
Trân trọng,
Hải ngoại ngày 18-6-2020
TM. Văn Phòng Liên Lạc
Bs Đỗ Văn Hội

Không có nhận xét nào: