Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Mạn đàm Lịch sử Cận đại với cựu Đại sứ Bùi Diễm - Nguyễn Xuân Nghĩa

<!>
Kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa và Đại sứ Bùi Diễm mạn đàm
 về lịch sử cận đại của Việt Nam, từ những năm 1942 trở về sau...
Phần 2 :   https://www.youtube.com/watch? v=0Qb2FOnXr_Y
Kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa mạn đàm cùng Đại sứ Bùi 
Diễm về lịch sử cận đại. Đây là phần hai trong nhiều chương 
trình kế tiếp...
Phần 3 :    https://www.youtube.com/watch? v=Zo-Wpj0ZdiE
Kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa và Đại sứ Bùi Diễm mạn đàm 
về lịch sử cận đại của Việt Nam, từ năm 1942 cho tới sau này...
Mh

Không có nhận xét nào: