Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Tac phẩm mới của Trần Trung Đạo


BÁNH MÌ AI CẬP, CÁ VIỆT NAM, KHÁT VỌNG CON NGƯỜI

Trần Trung Đạo
Tác phẩm thứ 10 của Trần Trung Đạo với 75 Chính Luận và Tâm Bút, dày 628 trang, tập trung vào bốn chủ đề: Kinh Nghiệm Thế Giới - Lý Luận Chính Trị - Tình Dân Tộc - Tình Người 
Tựa: Bài viết về Chính Luận Trần Trung Đạo của Gs Nguyễn Ngọc Bích.
Bạt: Ts Bạch Xuân Phẻ.
Biên tập: Trần Trung Tín.
Thiết kế bìa: Uyên Nguyên.
Trình bày nội dung: Đặng Hoàng Lân, Trần Nghi Hạ.
Nhạc: Nguyễn Trọng Khôi, Phan Ni Tấn.
Cổ Loa xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ.<!>
Tác giả giữ bản quyền. Copyright @ 2017 Trần Trung Đạo All rights reserved.

Cố Gs Nguyễn Ngọc Bích: “Anh là một con người hiền hòa, khá điềm đạm, ôn tồn nhưng thuyết phục! Đó là một người tin ở lẽ phải, tin ở sự thật, tin ở lẽ tất-yếu của cuộc đời, và nhất là tin ở lịch-sử mấy nghìn năm của dân-tộc! Anh cũng còn có một niềm tin sắt đá vào tuổi trẻ Việt-nam. Anh thuyết phục bởi không bao giờ anh mất những niềm tin đó.”
Giá $27.00 Mỹ kim cộng chi phí bưu điện tùy theo tiểu bang và quốc gia. Quý anh chị và các bạn có thể mua trực tiếp từ Amazon. 

Nếu nhận từ tác giả, ngoài chữ ký tặng, toàn bộ tiền thu được, sau khi khấu trừ chi phí ấn hành sẽ dành để yểm trợ cho các hoạt động dân chủ, dân quyền và dân trí tại Việt Nam.

Không có nhận xét nào: