Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

Thơ Trào Phúng: TU SĨ QUỐC DOANH GỐC CÔNG AN VẸM - Thảo Chương Trần Quốc Việt

Cạo đầu chưa hẳn đã là sư!
Thêm áo cà sa thành tu sĩ ư?
Chuông mõ - tai nghe – tâm điếc lác!
Kệ kinh - miệng niệm – trí đui mù!
Chùa chiền - ‘nhà nước’ gài bò đỏ;
Thiền tự - ‘côn(g) an’ cắm chó ngu.
Gái gú, rượu chè...đầy trụy lạc;
Biết đâu tìm được kẻ chân tu?

Thảo Chương Trần Quốc Việt
29-05-2024

Không có nhận xét nào: