Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

BẢN LÊN TIẾNG Của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Bắc California V/v Ông David Dương và tổ chức VABA

 


BẢN LÊN TIẾNG 

Của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Bắc California

V/v Ông David Dương và tổ chức VABA 

(Vietnamese American Business Association)

Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 3 năm 2023 do  Các nhà hoạt động Cộng Đồng tại California tổ chức đã đưa ra những nhận định về việc ông David Dương, Chủ Tịch VABA, đã mời các Dân Cử Việt, Mỹ và các nhà doanh nghiệp tham dự Tiệc VABA Gala  vào ngày 25 tháng 2 năm 2023 tại Milpitas như sau:

<!>

  1. Ông David Dương tổ chức VABA Gala 2023 với khẩu hiệu “ một tiếng nói chung ” . Đầu năm Xuân Quý Mão 2023 ,Tổng lãnh sự CSVN Hoàng anh Tuấn đã tổ chức tiệc tại San Francisco và Orange County có sự tham gia của một số thương gia Việt và đã đưa ra chủ đề là phải có tiếng nói chung. Ý  nghĩa của khẩu hiệu này là một vấn đề hết sức quan trọng trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản.

  2. Trên phương diện chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế tôn giáo… Người Việt Quốc Gia khác biệt và đối chọi với CSVN, vì vậy không thể có chung tiếng nói với họ. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ các đề nghị hòa hợp hòa giải giữa Người Việt Tị nạn CS với nhà cầm quyền CS.

  3. Đảng CSVN đang thực hiện nghị quyết 36 nhằm xóa bỏ lằn ranh quốc cộng, thực thi sự hòa hợp hòa giải với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

  4. Tiệc VABA 2023 được các công ty trong nước bảo trợ như Vietnam Airline, Vinfast, v.v. Các doanh nghiệp  đó có liên hệ mật thiết với nhà cầm quyền CSVN.  Trong trường hợp Vietnam Airlines, Thủ Tướng Cộng Sản bổ nhiệm Giám Đốc của công ty quốc doanh này.  

  5. Các dân cử gốc Việt tại miền Nam và các dân cử dòng chính Bắc California tham dự Tiệc VABA . Môt khi họ đã nhận tiền tranh cử của VABA hoặc của David Dương thì rất có thể sẽ ủng hộ các doanh nghiệp của CSVN hoặc quốc doanh Việt Nam. Các công ty quốc doanh và các doanh nghiệp mà CSVN độc quyền làm chủ hoặc kiểm soát, kinh tài cho Đảng, gián tiếp duy trì vị trí chính trị, xã hội và kinh tế của Đảng CSVN và làm giàu cho đảng viên của họ.  

  6. Theo lẻ tự nhiên, họ muốn giảm thiểu sự chống đối chế độ CSVN hiện tại của Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.  Điều này có thể được thực hiện qua việc lôi kéo các vị dân cử, gốc Việt hay dòng chính, qua sự giao du thân mật hoặc ủng hộ tài chính để giúp các dân cử đó tiếp tục tranh cử.

  7. Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Việt Nam muốn thay đổi chế độ độc tài đảng trị CSVN vì  chế  độ tàn ác phi nhân tính này đàn áp dân tộc Việt, hủy hoại tiềm năng, tinh thần và văn hóa,  có thể đưa xã hội Việt Nam lệ thuộc Tàu Cộng dẫn đến sự diệt vong.

Qua nhận định trên, người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng Sản tại Bắc California đồng thanh lên tiếng:  
  1. Các dân cử gốc Việt phải hết sức thận trọng khi giao tiếp với các tổ chức thân cộng, luôn đề cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của CSVN. Phải luôn tâm niệm, chúng ta chỉ phục vụ cho chính nghĩa, không mù quáng trước những lợi lộc thấp hèn để bán đứng Chinh Nghia Quoc Gia của chúng ta.

  2. Các vị dân cử dòng chính nên hiểu rõ quan niệm chính trị và sự quyết tâm của cử tri Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản, và có thể phải lựa chọn giữa lá phiếu của cử tri Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản và sự đóng góp tài chính của các công ty quốc doanh hoặc các doanh nghiệp mà Đảng CSVN kiểm soát hoặc làm chủ hoặc sự đóng góp của các  tổ chức có chủ đích hoặc vô tình ủng hộ chế độ Cộng Sản Việt Nam.

  3.  Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản phải luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của CSVN bằng nhiều cách lung lạc quyết tâm đấu tranh của chúng ta là giải thể chế độ độc tài toàn trị của CSVN nhằm đem lại tự do, dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.


Làm tại San Jose, ngày 26 tháng 3 năm 2023

Điu hp viên : Jimmy Phan

Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California

Trung Tâm Điều Hợp Tây Bắc Tập Thể Chiến Sĩ VNCH   

Vietnamese Americans For Freedom

Không có nhận xét nào: