Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

Vietnamese American Service Center - Calendar May 30 - June 4, 2022


Weekly Update/ Cập Nhật Hàng Tuần/ Actualización semanal
Saturday, May 28, 2022
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5, 2022
Sábado 28 de mayo del 2022

Dear Community Member,
Thank you for subscribing to our newsletter. All of our latest programmatic offerings and service updates is provided through this channel. If you received this latest issue from a friend, please be sure to hit the "Subscribe" link below so you can always receive our latest and greatest.
---
Chào quý vị,

Cám ơn quý vị đã ghi danh nhận email thông báo mới nhất của Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ. Tất cả những chương trình và dịch vụ có tại VASC sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang mạng này. Nếu quý vị nhận được trang thông tin này từ những người bạn của mình, hãy nhấn vào nút "Subscribe" dưới đây để ghi danh nhận thông báo trực tiếp của chúng tôi trong tương lai.
<!>
---
Estimado miembro de la comunidad,

Gracias por suscribirse a nuestro boletín. La información acerca de los programas que estaremos ofreciendo y las actualizaciones de los servicios se proporcionan a través de este canal. Si recibió esta última edición de parte de un amigo, asegúrese de hacer clic en el enlace "Suscribirse" para que reciba siempre las últimas noticias y todo lo mejor.

Perhaps one of the most interesting Asian American and Pacific Islander Heritage Month facts is why it’s in May. The month was specifically chosen to commemorate the first Japanese immigrant to arrive in the U.S. on May 7, 1843, as well as the completion of the transcontinental railroad on May 10, 1869. The railroad, which opened up the West Coast to expansion, is intertwined with the AAPI community because nearly 20,000 Chinese laborers worked in hazardous, even deadly, conditions for low wages to construct it. AAPI Heritage Month honors the contribution of these Chinese migrants and acknowledges their labor and sacrifice.
---
“Có lẽ một trong những sự kiện thú vị nhất về Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) là lý do tại sao nó lại diễn ra vào tháng Năm. Tháng này được chọn đặc biệt để tưởng nhớ người di dân Nhật Bản đầu tiên đến Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 5 năm 1843, cũng như việc hoàn thành hệ thống đường sắt xuyên lục địa vào ngày 10 tháng 5 năm 1869. Hệ thống đường sắt này đã mở rộng ra Bờ Biển Phía Tây nước Mỹ, đã gắn bó với cộng đồng AAPI vì gần 20.000 người lao động Trung Hoa đã làm việc trong điều kiện nguy hiểm, thậm chí chết người với mức lương thấp để xây dựng nó. Tháng Di sản AAPI tôn vinh sự đóng góp của những người di cư Trung Hoa này và ghi nhận công sức và sự hy sinh của họ ”.
---
Quizás uno de los hechos más interesantes del mes de la Herencia de los Asiáticos Americanos y de las Islas del Pacífico es ¿por qué es en mayo?. El mes se eligió específicamente para conmemorar la llegada del primer inmigrante japonés a los EUA el 7 de mayo de 1843, así como la finalización del ferrocarril transcontinental el 10 de mayo de 1869. El ferrocarril, que abrió la costa oeste a la expansión, es entrelazado con la comunidad AAPI porque casi 20,000 trabajadores chinos trabajaron en condiciones peligrosas, incluso mortales, por salarios bajos para construirlo. El Mes de la Herencia AAPI honra la contribución de estos inmigrantes chinos y reconoce su trabajo y sacrificio.
© 2022 Trusted Media Brands, Inc., All rights reserved.


The Vietnamese American Service Center will be open Tuesday - Saturday this week. See below for this week's calendar of events.

For general information or to make a Senior Nutrition Program meal reservation please call (408) 518-6200.
---
Tuần này, Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ sẽ mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy. Dưới đây là lịch trình cho những dịch vụ có tại VASC.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ hoặc đặt trước phần ăn cho người cao niên, vui lòng gọi (408) 518-6200.
---
El Centro de Servicio Vietnamita Americano estará abierto de martes a sábado esta semana. Aquí está nuestro último calendario de servicios. Para obtener información general o para hacer una reservación de comida para el programa de nutrición de adultos mayores, llame al (408) 518-6200.
You can access all previous VASC documents, including calendars, Senior Nutrition Program menus, and event flyers by clicking on the orange button or this link here.
---
Để cập nhật tất cả các tài liệu như lịch sinh hoạt, thực đơn chương trình Dinh Dưỡng cho người Cao Niên, và những thông tin khác, vui lòng nhấn vào phím "VASC DOCUMENTS" màu cam phía dưới, hoặc nhấn tại đây.
---
Para obtener acceso a todos los documentos acerca del calendario del menú del Programa de Nutrición para Adultos Mayores y otros flyers, por favor haga click en el botón anaranjado o en el siguiente link: aquí.Below is our Senior Nutrition Program menu for the week. We do our best to plan but the menu may change without notice due to supply shortages. Thank you for your support and understanding!
---
Bên dưới là thực đơn cho chương trình Dinh Dưỡng Cho Người Cao Niên của tuần này. Thực đơn hàng tuần có thể bị ảnh hưởng vì sự thiếu hụt của chuỗi cung cấp thực phẩm toàn cầu. Vì lý do này, thực đơn có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu sự thay đổi trong thực đơn.
---
A continuación, encontrara nuestro menú semanal del Programa de Nutrición para Adultos Mayores. Estamos haciendo todo lo posible para planificar, pero el menú puede cambiar sin previo aviso debido a la escasez de suministros. ¡Gracias por su apoyo y comprensión!

The 7 day average for COVID-19 cases (3 day lag) is at 1.032 cases.

Get more details about COVID-19 with our County's COVID-19 community tool kit. The COVID-19 Newsletter can be found here.
---
Hôm nay, số trường hợp nhiễm COVID-19 trung bình 7 ngày là 1.032 trường hợp.

Hãy xem bản tin COVID-19 hàng tuần tại đây với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bản tin COVID-19 bằng tiếng Việt có tại đây.
---
El promedio en 7 días por casos de COVID-19 es de 1.032 casos. Obtenga más detalles acerca de COVID-19 en nuestro boletin. El boletín en espanol de COVID-19 esta aquí.


Here are the activities we have at the VASC for the week:
Những lớp học và hoạt động hiện có tại VASC:

Art Therapy
(Class in Spanish only)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Tây Ban Nha
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
6:00 PM - 7:30 PM

Social Dance & Dancercise Class/
Lớp Social Dance & Thể Dục Nhịp Điệu
Every Tuesday/ Mỗi Thứ Ba
1:30 PM - 3:30 PM
First Come First Serve/ Học viên tới trước sẽ được vào lớp
For Seniors Age 60+/ Lớp dành cho cao niên 60 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Chair Yoga Class/ Lớp học Yoga giãn cơ
Every Thursday/ Mỗi Thứ Năm
6:00 PM - 6:45 PM
First Come First Serve/ Học viên tới trước sẽ được vào lớp
For Age 40+/ Lớp dành cho người 40 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Dancercise & Line Dance Class/ Lớp Vũ Nhóm
Every Thursday/ Mỗi Thứ Năm
6:45 PM - 7:30 PM
First Come First Serve/ Học viên tới trước sẽ được vào lớp
For Age 40+/ Lớp dành cho người 40 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Ballroom Dancing/ Lớp Khiêu Vũ 2 cấp độ: Cơ bản và Nâng cao
Every Saturday/ Mỗi Thứ Bảy
2:00 PM - 3:30 PM
First Come First Serve/ Học viên tới trước sẽ được vào lớp
For Age 40+/ Lớp dành cho người 40 tuổi trở lên
Limit 40 Students per class/ Giới hạn 40 học viên 1 lớp

Ping Pong Time!
Morning/ Buổi Sáng
Mon, Tue, Thu, Fri/ Thứ 2, 3, 5, 6
8:30 AM - 10:00 AM
Evening/ Buổi Tối
Mon, Tue, Wed, Fri/ Thứ 2, 4, 6
5:00 PM - 7:30 PM

Relaxing Exercise/ Lớp Thể Dục Thư Giãn
(Class in Vietnamese only)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
9:00 AM - 10:00 AM

Basic English Conversation Class/ Lớp Đàm Thoại Tiếng Anh Căn Bản
(Class in Vietnamese only)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Wednesday/ Mỗi Thứ Tư
2:00 PM - 4:00 PM

Community Sharing/ Chia Sẻ Tâm Tình
(Activity in Vietnamese only)/ Chỉ bằng Tiếng Việt
Every Friday/ Mỗi Thứ Sáu
10:00 AM - 12:00 PM

Computer Class/ Lớp học Vi Tính
(Class in Vietnamese only)/ Chỉ dạy bằng Tiếng Việt
Every Friday/ Mỗi Thứ Sáu
2:00 PM - 4:00 PM

2410 Senter Road, San Jose, CA 95111
For registration, waitlist and, more information, please call 408-518-6200
Muốn ghi danh hoặc có câu hỏi, Gọi: 408-518-6200
Please wear mask and keep social distance!
Mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn!

---
Estas son las actividades que tendremos en el VASC está semana (del 30 de mayo al 4 de junio del 2022):

Arte terapia
Cada miércoles de
6:00 PM - 7:30 PM

Clases de Baile Social
Cada martes de
1:30 PM - 3:30 PM
Para personas mayores de 60 años
Límite de 40 alumnos por clase

Clases de Yoga y Estiramiento
Cada jueves de
6:00 PM - 6:45 PM
Para personas mayores de 40 años
Límite de 40 alumnos por clase

Clases de Baile-Cicio (baile + ejercicio)
Cada jueves de
6:45 PM - 7:30 PM
Para personas mayores de 40 años
Límite de 40 alumnos por clase

Clases de Baile de Salón Profesional
Nivel básico y avanzado
Cada Sábado de
2:00 PM - 3:30 PM
Para personas mayores de 40 años
Límite de 40 alumnos por clase

¡Vamos a Jugar Ping Pong!
Por la mañana
Lunes, martes, jueves y viernes
8:30 AM - 10:00 AM
Por la noche
Lunes, miércoles y viernes
5:00 PM - 7:30 PM

2410 Senter Road, San José, CA 95111
Para registrarse en lista de espera y consultas, llame al: 408-518-6200
¡Use mascarilla y mantenga su distancia!


WORKER'S RIGHTS & SOCIAL JUSTICE TRAINING
- Are you a worker in Santa Clara County?
- Do you want to learn more about your entitled rights as a worker?
- Have you experienced discrimination or harassment and are unsure of how to address it for fear of losing your job?

Join us for a Workers Rights Training at the Vietnamese American Service Center at 2410 Senter Rd, San Jose, CA 95111.

To sign up, please contact Nguyen Pham at (408) 478-5965 or via email at nguyen@varoundtable.org; or sign up directly at the Vietnamese American Service Center front desk, or call the VASC front desk at (408) 518-6200.

This training session will be held in English with Vietnamese staff members present for translation and to answer any questions.
---
HỘI THẢO VỀ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG
- Quý vị là người lao động tại quận Santa Clara?
- Quý vị muốn tìm hiểu thêm về quyền lợi của mình?
- Quý vị bị ăn hiếp hay kỳ thị tại chỗ làm nhưng không biết báo với ai?

Hãy tham gia hội thảo người lao động vào 1 giờ 30 chiều, thứ 2, ngày 6 tháng 6 năm 2022 tại Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ tại 2410 Senter Rd., San Jose, CA 95111.

Để ghi danh, vui lòng liên lạc anh Nguyên tại 408-478-5965 hay nguyen@varoundtable.org ; hoặc đến Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ và ghi danh cùng nhân viên trung tâm, hoặc liên lạc trung tâm tại 408-518-6200.

Xin lưu ý hội thảo này sẽ diễn ra bằng tiếng Anh nhưng chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt để giúp quý vị giải đáp những thắc mắc của mình.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y CAPACITACIÓN EN JUSTICIA SOCIAL
· ¿Trabaja usted en el condado de Santa Clara?
· ¿Quiere saber más acerca de sus derechos como empleado?
· ¿Ha experimentado discriminación o acoso y no está seguro de cómo abordarlo por temor a perder su trabajo?

Acompáñenos en esta capacitación acerca de los derechos de los trabajadores en el Vietnamese American Service Center ubicado en 2410 Senter Rd, San Jose, CA 95111

Para registrarse, comuníquese con Nguyen Pham al (408) 478-5965
o por correo electrónico a: nguyen@varoundtable.org; o regístrese directamente en la recepción del Vietnamese American Service Center, o llame a la recepción del VASC al (408) 518-6200

Esta capacitación se llevará a cabo en inglés
Asian Law Alliance will hold weekly virtual office hours to provide legal consultation for VASC clients.
Date: Every Wednesday
Time: 1:00 PM – 3:00 PM
For more information or to make an appointment, please call VASC Front Desk at (408) 518-6200Housing: Ensuring access to decent housing, preventing and combating against illegal and discriminatory housing practices. As of September 1, 2021, ALA is holding weekly unlawful detainer clinics to provide self-represented tenants who are in the eviction process with information and assistance on the forms.
Public Benefits: Assisting the elderly, families, and disabled individuals in ensuring their opportunities for Social Security, family maintenance and disability benefits.
Immigration & Deportation Defense: Assists with applications for citizenship, green cards, and other immigration remedies. Provides legal defense for deportation and removal proceedings.
Family Law/Domestic Violence/Victims of Violent Crimes: Seeks resolution for individuals in the areas of civil, immigration, and family law who have been victims of domestic violence and/or violent crimes.
---
Asian Law Alliance tư vấn pháp luật miễn phí qua mạng/ điện thoại hàng tuần với khách hàng của VASC.
Thời Gian: Mỗi Thứ Tư từ 1 đến 3 giờ chiều
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi VASC tại (408) 518-6200Nhà ở: Bảo đảm quyền lợi tiếp cận nhà ở tươm tất, giá cả phải chăng, ngăn chặn và chống lại hành vi phân biệt đối xử, và bất hợp pháp. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, ALA đã bắt đầu mở hàng tuần để giúp đỡ những người thuê nhà đang trong quá trình bị trục xuất bằng cách cung cấp thông tin cần thiết và trợ giúp điền đơn.
Phúc lợi xã hội: Giúp đỡ những người cao niên, gia đình, và người tàn tật với hồ sơ nhận phúc lợi xã hội, phúc lợi cho người tàn tật, và các hồ sơ khác.
Định cư, nhập cư và biện hộ trục xuất: Giúp đỡ điền đơn thi quốc tịch, thẻ xanh, và những hồ sơ khác. Giúp đỡ biện hộ cho những người đang trong quá trình trục xuất.
Luật Gia Đình/Bạo Lực Gia Đình/Nạn Nhân: Giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình, và những vấn đề về luật di trú, luật gia đình, và luật dân sự.
---
Asian Law Alliance tendrá un horario de oficina virtual (semanal) para brindar consultas legales a los clientes del VASC.
Fecha: Todos los miércoles
Hora: 1:00 pm – 3:00 pm
Para obtener más información o programar una cita, llame a la recepción del VASC al (408) 518-6200Vivienda: garantizar el acceso a una vivienda digna, previniendo y combatiendo las prácticas habitacionales ilegales y discriminatorias. A partir del 1ro de septiembre del 2021, la Asian Law Alliance llevará a cabo clínicas semanales acerca de detención ilegal para brindar información y asistencia con los formularios a los inquilinos que se representan a sí mismos en el proceso de desalojo.
Beneficios públicos: ayudar a las personas mayores, familias y a las personas con capacidades diferentes a asegurar sus oportunidades para el Seguro Social, el apoyo familiar y beneficios por discapacidad.
Defensa de inmigración y deportación: ayuda con solicitudes de ciudadanía, green card y otras soluciones de inmigración. Provee defensa legal para procedimientos de deportación.
Derecho Familiar/Violencia Doméstica/Víctimas de Crímenes Violentos: Busca resolución para individuos en las áreas de derecho civil, de inmigración y familiar que han sido víctimas de violencia doméstica y/o crímenes violentos.

“Meet a Deputy DA!”
Come meet Deputy District Attorney HaNhi Tran, a Prosecutor with the District Attorney’s Office of Santa Clara County.
DDA Tran will hold weekly office hours at the VASC on Tuesdays from 10:00am – 12:00pm. Ask DDA Tran general questions about how a case proceeds through criminal court after a police report is filed and learn about resources and services available to victims of crime in Santa Clara County.
**Disclaimer: ** The information provided during the office hours is for general informational purposes. As a County Prosecutor, DDA Tran is unable to provide legal advice on a specific case or take reports of a crime. Community members should call the police to report a crime. DDA Tran enjoys meeting community members, so please drop by to say hello!
---
“Gặp Gỡ Công Tố Viên Phục Vụ Cộng Đồng!”
Gặp gỡ Công Tố Viên HaNhi Tran từ Văn Phòng Biện Lý Hạt Santa Clara. Cô DDA Tran sẽ có mặt tại VASC mỗi thứ Ba từ 10:00am đến 12:00pm, để giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục tố tụng hình sự sau khi báo cáo với cảnh sát và để đưa ra dịch vụ và nguồn hỗ trợ cho nạn nhân tại hạt Santa Clara.
**Chú ý:** Những thông tin cô Tran cung cấp chỉ để cho mục đích giáo dục. Cô DDA Tran không thể tư vấn pháp luật liên quan đến một vụ án cụ thể, hoặc lập hồ sơ bán cáo tội phạm. Để báo cáo tội phạm, vui lòng liên lạc với cảnh sát.
Hãy ghé thăm! Cô DDA Tran luôn mong được gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng.
---
“¡Conozca a un Fiscal Adjunto de Distrito!”
Venga a conocer al Fiscal Adjunto de Distrito (DDA) HaNhi Tran, un fiscal de la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara.
DDA Tran tendrá un horario de oficina (semanal) en el VASC los martes de 10:00 am a 12:00 pm. Haga sus preguntas generales a DDA HaNhi Tran acerca de cómo procede un caso en la corte penal después de que se presenta un informe policial y conozca los recursos y servicios disponibles para las víctimas de los delitos en el Condado de Santa Clara.
**Descargo de responsabilidad: ** La información proporcionada durante el horario de oficina es con fines generales informativos. Como fiscal del condado, DDA HaNhi Tran no puede brindar asesoramiento legal sobre un caso específico ni tomar informes de un delito. Los miembros de la comunidad deben llamar a la policía para denunciar un delito.
DDA HaNhi Tran disfruta conocer a los miembros de la comunidad, ¡así que pase a saludar!

This email was sent to macpdinh@yahoo.com
Vietnamese American Service Center · 2410 Senter Road · San Jose, CA 95111 · USA


Không có nhận xét nào: