Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

Trình diện tân Ban Lãnh Đạo Hậu Duệ VNCH HN ngày 29/5/2022 tại Texas

 

Đại Hội Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại tại Dallas ngày 29/5/2022

Nghe Cựu tướng Lương Xuân Việt là diễn giả chính nói về: Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm của Người Lính VNCH

Không có nhận xét nào: