Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019 Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ

Memorial Day.jpg

Tài liệu phối hợp với Andy Van via Phục Hưng Việt

BMH
Washington, D.C 

usa- flag.gif
remembering-brave-ones-2018.gif<!>

Please remember that Memorial Day is NOT the same as Veterans Day.

Veterans Day is to show our appreciation to the Men and Women who served our Country.

Memorial Day is to show our Appreciation and our Respect, to those Men and Women 
that served and never come home afterwards, 
because they sacrificed their lives for our Country!

Xin click vào các links dưới đây:

"TAPS" For Memorial Day 
 
Memorial Day Tribute - "Thank You"
 
 
Memorial Day (Amazing Grace Bagpipes)
 
 
Il Divo - Amazing Grace (Live Video) 

Armed Forces Medley / Military Branch Hymns
 
 
The Ballad of the Green Berets

  
 This Land Is Your Land - Mormon Tabernacle Choir 


-----Original Message-----
From: 'Andy Van' via PhucHungViet ...

Không có nhận xét nào: