Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

15 con vật mà Bạn chưa bao giờ thấy trước đây

what-are-you-animals
1. Budapest Highflyer 
We all have certain images of what animals "should" look like in our heads, but the truth is that there are so many variations in nature that whatever we have in our minds is far from being a reflection of reality. For instance, we think of pigs as being pink with a little tail, but did you know that there's a species of pig that has four giant fangs? Here are 15 images of odd animals that will leave you scratching your head: 
<!>
 2. Damascus Goat 
what-are-you-animals

3. Tortoise Frog 

what-are-you-animals
4. Hammerhead Worm
what-are-you-animals

5. Visored Bat 
what-are-you-animals

6. Harpy Eagle 
what-are-you-animals

7. Babirusa Pig 
what-are-you-animals

8. Mexican Hairy Dwarf 
what-are-you-animals
9. Budgett's Frog 
what-are-you-animals

10. Dugong Marsa Alam
what-are-you-animals

11. Calliostoma annulatum Snail 
what-are-you-animals

12. Mata Mata
what-are-you-animals

13. Royal Flycatcher
what-are-you-animals

14. Spider-Man Lizard
what-are-you-animals

15. Long-eared Jerboa
what-are-you-animals

Không có nhận xét nào: