Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

ÁO DÀI VIỆT NAM : Vietnamese Traditional Clothing - DƯỢC GIỚI THIỆU TẠI NEW YORK USA


ao-dai-2-9872-1431919172.jpg
DƯỢC GIỚI THIỆU TẠI NEW YORK USA <!> 
 

ao-dai-3-3768-1431919172.jpg   

truong-thi-may-7269-1431919173.jpg   

hoang-my-6797-1431919173.jpg   

"hye-tran-1-4493-1431919173.jpg  

hye-tran-2-2858-1431919173.jpg  

 

hye-tran-3-8263-1431919173.jpg  

ao-dai-4-2943-1431919173.jpg   

 New York

 

1-8764-1432953042.jpg  

2-9914-1432953043.jpg  

3-2066-1432953043.jpg  

4-8562-1432953043.jpg  

5-1841-1432953043.jpg  

6-5975-1432953043.jpg   

7-8515-1432953044.jpg  

9-2795-1432953044.jpg   

11-4329-1432953044.jpg   

 thuan-viet-6042-1432953044.jpg  

 

 

5-8873-1432625594.jpg  

 

6-3089-1432625594.jpg  

7-6408-1432625594.jpg  

11-9632-1432625594.jpg  

... 

14-3475-1432625594.jpg   

16-5663-1432625594.jpg   

 

17-4927-1432625595.jpg  

 

thuan-viet-8764-1432625595.jpg   

Không có nhận xét nào: