Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

"Cây Đi Bộ" Kỳ lạ, loài “cây đi bộ” duy nhất trên thế giới

Kỳ lạ loài “cây đi bộ” duy nhất trên thế giới
Socratea exorrhiza có l là loài cây di đng duy nht trên thế gii. H thng phc tp ca r cây hot đng nhưchân, giúp cây liên tc di chuyn v phía ánh sáng mt tri khi chuyn mùa.<!->
  
Socratea exorrhiza là loi c sng trong các khu rng nhit đ các nước trung và nam châu M như Ecuador. Chúng được đt bit danh là “cây đi b vì loài cây này co' mt b r đc bit khiến các nhà khoa hc không gii thích ni. B r ca cây phát trin mnh m mt cách kì l, nhiu r đâm ra t gc cây cách mt đt vài feet.
 
Người ta k rng “cây đi b có th di chuyn t bóng râm ra ánh sáng mt tri bng cách cm r mi theo hướng ánh sáng, còn các r già s t t nhc lên trên và chết.
Quá trình này có th kéo dài vài năm, nhưng cũng có nhà c sinh hc cho biết cây có th “đi” được 2 hoc 3cm mi ngày, hoc 20 mét mi năm. Quãng đường nghe có v ít nhưng thc tế là khá nhiu đi v“cuc marathon” ca mt cây c.
Đây là loài cây di đng duy nht trên thế gii.
 
2
Cây di chuyn 20m/năm.
 
3
Đây loi c sng trong các khu rng nhit đi.

Không có nhận xét nào: